Pankreas

advertisement
PANKREASCANCER
Behrad Samadi
Mälarsjukhuset
081103
BAKGRUND
Primär pankreastumör
→Exokrin vs Endokrin
 85 % Duktala adenokarcinom
 90 % sitter i caput

1000 personer/år i Sverige
 Något vanligare hos män
 ¾ över 65 år

RISKFAKTORER
Rökning
 Diet
 DM II
 Afro-amerikaner
 Kronisk pankreatit
→ Familjär pankreatit
 Hereditet för pankreascancer

SYMPTOM
Molande buksmärtor
 Illamående/kräkningar
 Nedsatt aptit
 Ikterus/klåda
 Viktnedgång
 Trötthet

UTREDNING
Lab: Leverstatus, CA 19-9
 Bilddiagnostik:
→ UL, CT m kontrast, CT thorax
 Endoskopi:
→ ERCP
 Histopatologi:
→ FNAC, laparotomi

BEHANDLING
Kurativ:
→ Kirurgi
→ Adjuvant beh
 Multidisciplinär palliation:
→ Smärta, ikterus, malnutrition

UPPFÖLJNING
Senkomplikationer
→ DM, exokrin pankreasinsuff m.m

PROGNOS
Medianöverlevnad obehandlad
→ runt 6 månader efter diagnos
 Total 5-års överlevnad < 5 %
 Medianöverlevnad postop
→ runt 20 månader
 5-års överlevnad postop 15-25 %

FORSKNING
Kombinationer av cytostatika
 Terapeutiska vaccin
 Bättre tumörmarkör
 Laboratoriemöss med pancreascancer

KÄLLOR
Kirurgi, B.Hamberger, U.Haglund. 6 u
 Läkemedelsboken 07-08
 Vårdprogram norra regionen
 Vårdprogram södra regionen
 Vårdprogram Stockholm-Gotland
 www.pancreatica.org
 www.cancer.gov
 http://www.path.jhu.edu/pancreas

Download