Äldrekurator Malmköping, U Olmårs

advertisement
Varför behövs äldrekurator på
Malmköpings VC ?
• Hög ålder bland patienterna
• Prioriterad målgrupp
• Geriatriker – Samordningssköterska äldrekurator
• Relevant behandlingsinsats
Projektet
•
•
•
•
•
Mars-december 2013
Utvärderas gm patientenkäter
Spridning av kunskap till andra
Rapport
Fortsättning?
Ulla Olmårs
Äldrekurator på Malmköpings
vårdcentral
”Känsliga punkter”
under åldrandet
• lämna arbetslivet
• mindre inkomst
• att bli mor- och
farförälder
• egna hälsoförluster
• allmänna
åldersförändringar
• hälsoförluster hos
anhöriga
•
•
•
•
byte av bostad
sluta köra bil
förändrade roller
dödsfall i den nära
kretsen
• ensamhet
• att närma sig den egna
döden
Livet som senior
– möjligheter och svårigheter
Kuratorsledd gruppverksamheten för
äldre vid vårdcentralen i Malmköping
Gruppverksamhetens upplägg
• Kurator gruppledare med ansvar för helheten
• Medverkan av läkare, sjukgymnast och
arbetsterapeut
• 7 tillfällen - 1,5 timme - en gång i veckan
– Information
– Lätt rörelseövning
– Samtal i grupp.
Innehåll
• Biologiskt åldrande, förändrade livsvillkor,
känslomässiga reaktioner
• Fysisk aktivitet
• Stress, oro, ångest, sömnstörningar, depression
• Att värna det man mår bra av
• Psykisk ohälsa och läkemedel
• Hjälpmedel
• Berätta om det liv man levt.
Vinster med gruppverksamheten
• Ökad kunskap och normalisering av
känslor/upplevelser
• Få dela med sig till andra och känna igen sig i
andras berättelser
• Får del av varandras sätt att förhålla sig och
hitta möjliga vägar trots vissa svårigheter
• Nya kontakter som kan ”odlas” privat
framöver?
Källor
• Den åldrande människans psykologi.
Bo Hagberg och Mikael Rennemark (2012)
• Det goda åldrandet.
Astrid Norberg mfl (2012)
• Åldrandet.
Stig Berg (2012)
• Den tredje åldern.
Patricia Tudor-Sandahl (2002)
• När cirkeln fullbordas.
Carlo Perris och Egil Linge (2000)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards