KOLLEKTIV KÖPKRAFT ÄR FRAMTIdENS dEAL!

advertisement
VARMT VÄLKOMMEN TILL FRUKOSTMÖTE |
Alexander Hars
”Kollektiv köpkraft är framtidens deal!”
IT-entreprenören och chalmeristen Alexander Hars var en av hjärnorna bakom System OK som för några år
sedan uppmärksammades för att ha utvecklat och sålt en programvara för återställning av Windowsdatorer
efter kraschar. När ett Nasdaq-noterat mjukvaruföretag köpte deras företag blev de miljonärer. Efter ett par
års arbete för det amerikanska företaget är det tillbaka i Göteborg med ett nystartat företag, Let’s Deal, efter
att ha sett Groupons framgång på nära håll i Silicon Valley. För System OK var det IT-teknologin bakom
lösningen som var den stora innovationen, men för Let’s Deal är det annorlunda. Här bygger innovationen dels
på ett nytt sätta att ta betalt för annonser, dels för att använda internet för att locka folk in i fysiska butiker.
Svenska konsumenter har idag sparat över 50 miljoner kronor genom rabatterade erbjudanden från Let’s Deal.
Möt Alexander Hars som berättar hur de fick snurr på en lösning som ingen efterfrågade, steget över till
Silicon Valley, om att starta företag i Sverige igen, vad det egentligen är som ligger bakom en framgång och
om framtiden som webbentreprenör.
gästföreläsare:
Alexander Hars
Tisdag 22 november
tid:
07.00 – 08.45 Frukost serveras 07.00 – 07.45
var:
Palmstedtsalen (Chalmers Kårhus/Johanneberg)
pris: Kostnadsfritt. Obligatorisk anmälan.
anmälan:www.connectvast.se/frukost
datum:
Ta gärna med en kollega eller person som arbetar i eller med tillväxtföretag.
Frukostmötet är ett samarrangemang mellan Göteborgs
universitet, Chalmers Tekniska Högskola och CONNECT
Väst i syfte att sammanföra näringsliv och akademi.
”Gothenburg for entrepreneurs” (G4E) är Göteborgs
universitets och Chalmers gemensamma projekt för
entreprenörsutbildning. Våra gästföreläsare är alumner
från något av lärosätena eller har en bakgrund i vissa av
utbildningarna.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards