Hepatit B vaccination införs

advertisement
 Hepatit B vaccination införs i Barnvaccinationsprogrammet i Norrbotten Från 1 januari 2012 erbjuds alla barn födda 1.10.2011 eller senare vaccination mot Hepatit B Bakgrund: Hepatit B är ett av flera virus som orsakar leverinflammation. Spridningen sker via blod och andra kroppsvätskor. Hos en del märks sjukdomen inte alls, medan andra kan bli mycket sjuka under flera månader. De flesta blir friska igen, men hos några blir virus kvar i kroppen och kan långt senare ge komplikationer som leverskador eller levercancer. Störst är risken om man smittas av hepatit B som mycket ung. WHO har rekommenderat allmän vaccination av alla barn mot hepatit B sedan 1991 och allmän vaccination ges i 164 länder inklusive flertalet länder i Västeuropa sedan många år. I Sverige har hepatit B varit mindre vanligt. Vaccination har riktats till riskgrupper, men trots att 20 % av barnen vaccinerats har det inte varit möjligt att nå alla som bör vaccineras i tid. Vilka erbjuds vaccin? Landstingsfullmäktige tog den 13 oktober 2011 beslut att för alla barn födda från 1 oktober 2011 eller senare, ska hepatit B‐vaccin ingå i det allmänna kostnadsfria vaccinations‐
programmet som Barnavårdscentralerna i Norrbottens Län erbjuder. Vaccinationen innebär inga ytterligare stick för dessa barn eftersom kombinationsvaccin finns där skydd mot hepatit B ingår i det vaccin som ges vid 3 tillfällen (3, 5 och 12 månaders ålder) under första levnadsåret. Barn födda före 1 oktober 2011 kan vaccineras mot hepatit B på vårdcentralen mot avgift. (se separat information) Vilket skydd ger vaccinationen? Vaccinerna är mycket effektiva och nästan alla barn som blir vaccinerade utvecklar ett skydd. Skyddet är långvarigt – troligen livslångt. Vilka biverkningar förekommer? De allra flesta barn får inga eller endast obetydliga biverkningar av vaccin mot hepatit B. Eventuella biverkningar går normalt över inom några dagar. Vanligt (ses hos minst 1 av 100 vaccinerade): rött, svullet, ömt där sprutan stacks in. Ovanligt eller sällsynt : feber, klåda, huvudvärk, kräkningar, diarré, hudutslag, allergisk reaktion. Frågor, referenser: Vänd dig till barnavårdcentralens personal www.socialstyrelsen.se Sök dokument ”Hepatit B‐vaccination ‐ Kunskapsunderlag från experter”, 2010 www.smittskyddsinstitutet.se Gå till ”sjukdomar” – ”Hepatit B” www.nll.se Protokoll Landstingsfullmäktige Norrbotten 13 oktober 2011 Länsenheten MHV/BHV Kompetenscentrum Barnhälsovårdsöverläkare Hilda Hassler, Åke Stenberg 1 november 2011 
Download