Kallelse till huvudmannamöte - Hjärt

«fornamn» «Efternamn»
«Gatuadress»
«Postnummer» «Ort»
Stockholm den 14 juli 2017
Kallelse till Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte
Välkommen till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte den 10 maj 2017 kl. 16.00.
Mötet äger rum på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.
Efter mötet håller Andreas Edsfeldt en föreläsning i Jakten på det farliga diabetes-placket.
Andreas Edsfeldt hjärtläkare, föreläser om att hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige
och i världen. Diabetes är en av de starkast bidragande riskfaktorerna för att insjukna i hjärtkärlsjukdom i tidig ålder. Men vi vet ännu inte varför. Vi har funnit ett nytt spår i jakten på den
bakomliggande orsaken, en nedsatt vävnadsläkning.
Efter föreläsningen är du hjärtligt välkommen till vår traditionsenliga middag som beräknas börja
klockan 18.00 i salongerna på Tändstickspalatset.
Om man vet med sig att man har bytt mail adress så vore vi mycket tacksamma om ni kunde maila
dessa uppgifter till [email protected]
Anmäl dig senast den 24 april till Margareta Öberg via e-post eller telefon:
[email protected]
08-566 24 201
Med vänliga hälsningar
Kristina Sparreljung
Generalsekreterare
Bifogar: Bilaga 1 Dagordning, Bilaga 2 Valberedningen 2017, Bilaga 3 Instruktion för HjärtLungfondens valberedning, Bilaga 4 Hjärt-Lungfondens stadgar, Bilaga 5 Verksamhetsberättelse 2016