Vad säger Bibeln om barn och deras plats i Guds rike?

advertisement
BARNETS ANDLIGA UTVECKLING
Anna Ekvall &
Magnus Sternegård
Vad säger Bibeln om barn
och deras plats i Guds rike?
SAMUEL
”Samuel gjorde tjänst inför Herrens ansikte
och var redan som pojke klädd
i linne-efod.”
1 Sam 2:18
DAVID
”Herren ser med andra ögon än människor:
människor ser till det yttre, men Herren ser till
hjärtat.” 1 Sam 16:7
JOSIA
”Han gjorde det som var rätt
i Herrens ögon...” 2 Krön 34:2
JOHANNES DÖPAREN
”Och du, barn, skall kallas den Högstes
profet. Ty du skall gå före Herren och bana
väg för honom...”
Lukas 1:76
MARIA, JESU MOR
Maria sade: ”Se, jag är Herrens tjänarinna.
Må det ske med mig
som du har sagt.” Lukas 1:38
JESUS SOM TOLVÅRING
”Visste ni inte att jag måste ägna mig åt det
som tillhör min Fader?” Lukas 2:49
”Genom hela Bibeln verkar det gå en röd tråd
av synen, att det inte är ålder eller erfarenhet
det handlar om, utan Herren ser till
hjärtat...Gud är närvarande i våra liv redan
från moderlivet, och handlar med oss.”
”Dina ögon såg mig, när jag ännu knappast
var formad.” Psaltaren 139:16
”Herrens ord kom till mig: Innan jag formade
dit i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom
ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt
uppdrag: att vara profet för folken. Men jag
svarade: ”Nej, Herre, min Gud, jag duger inte
att tala - jag är för ung!” Då sade Herren till
mig: Säg inte att du är för ung utan gå dit jag
sänder dig och säg det jag befaller dig!”
Jeremia
1:4
”Herre, vår Herre, hur härligt är inte ditt namn
över hela jorden, du som har satt ditt majestät
på himlen. Av barns och spädbarns mun har
du upprättat en makt för dina ovänners skull
till att förgöra fiende och hämnare.”
Psaltaren 8:2-3
Slutsats....
Gud verkar alltid ha inkluderat barn och
unga i sitt rike och sin plan.
Gud ser oss, har sin hand över oss och våra liv, utväljer
och kallar oss redan i moderlivet, som profeten
Jeremia...
Vi kan bli fyllda av den helige Ande och Guds Ande kan
komma över oss i tidig ålder, som Johannes Döparen
och David...
Vi kan lära känna och höra Herrens röst redan som barn,
som Samuel...
Gud ser till hjärtat snarare än ålder, som i Davids fall...
Som mycket unga kan vi få vara med och bana väg för
Jesus och ge Honom till världen, som Johannes
Döparen och Maria...
Barnen bjuds in i det andliga skeendet och
det Gud gör, som när barnen hyllade
Jesus då Han red in i Jerusalem som
Kung, och Han gläds över deras lovsång...
Bibelns syn på barn och deras plats i Guds
rike, kan sammanfattas i de välkända ord
som Jesus yttrar, när Han välsignar barnen:
”Låt barnen komma till mig och hindra dem
inte! Ty himmelriket tillhör sådana.”
Matt 19:14
BARNS NATURLIGA ANDLIGHET
Att vägleda till…
En mogen tro i ett barns hjärta
1) Barn har en nära relation till Gud
1) Barn har en nära relation till Gud
2) Barn har en öppenhet mot det
oförklarliga
1) Barn har en nära relation till Gud
2) Barn har en öppenhet mot det
oförklarliga
3) Barn har en fantastisk förmåga till
förundran
1) Barn har en nära relation till Gud
2) Barn har en öppenhet mot det
oförklarliga
3) Barn har en fantastisk förmåga till
förundran
4) Barn kan ta emot
1) Barn har en nära relation till Gud
2) Barn har en öppenhet mot det
oförklarliga
3) Barn har en fantastisk förmåga till
förundran
4) Barn kan ta emot
5) Barn är äkta
HUR TAR VI VARA PÅ OLIKA ÅLDRARS
STYRKOR OCH UTMANINGAR?
BERÄTTELSER
RELATIONER
UPPLEVELSER
BERÄTTELSER
RELATIONER
UPPLEVELSER
DELAKTIGHET
VÄXA I TRO EN PEDAGOGISK PLAN
FÖR 0-25 ÅR
PREZI
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards