PowerPoint-presentation

advertisement
ANDRA VÄRLDSKRIGET
FREDEN I
Om hur Tyskland bestraffades efter första världskriget
VERSAILLES
LANDOMRÅDEN
Alsace till Frankrike
Memet till Litauen
Lorraine till Frankrike
Schleswig till Danmark
Malmedy till Belgien
Togo till Frankrike
Saar till Nationernas förbund
Kamerun till Frankrike
Posen till Polen
Sydvästafrika till Storbritannien
Salesia till Polen
Östafrika till Storbritannien
Hultschin till Tjeckoslovakien
Stillahavskolonierna förlorade
KRIGSMAKTEN
Tyskland får bara ha en liten flotta, inga ubåtar
Tyskland förbjuds att ha krigsflygplan
Tyskland förbjuds att ha stridsvagnar
Tysklands armé får som mest bestå av 100’000 man
Tyskland förbjuds att importera vapen
SKADESTÅND
Tyskland ska betala ett krigsskadestånd på 226 miljarder mark
Då skadestånd inte kan betalas ockuperas Ruhrområdet av Frankrike
ERKÄNNANDE
Tyskland tvingas erkänna att det första världskriget var deras fel
Den tyska kejsaren tvingas abdikera, det vill säga att avsäga sig sin tron
DEPRESSION
”Den stora depressionen” som började i
New York drabbade Tyskland hårt
Tyskland drabbades av en enorm arbetslöshet
En stor del av befolkningen svalt
Den tyska valutan, mark, drabbades av
hyperinflation, det vill säga att pengarna
inte var värda någonting
SLUTSATSER
Hur tror du det tyska folket påverkades av
allt detta?
Hur kan detta förklara Adolf Hitlers och
nazistpartiets framgångar i Tyskland under
mellankrigstiden?
Om detta drabbade Sverige idag, vad skulle
hända tror du?
Download