En Framtid Värd att Leva

advertisement
En Framtid Värd att Leva
David Ståhlberg
Tror du att det kommer skapas mer data år
2020 än idag?
Tror du artificiell intelligens kommer spela större roll i
människors liv om 10 år?
Kan du förklara hur ni använder machine
learning för att göra er verksamhet bättre?
Vet du vad du kommer lära dig
nästa vecka?
Enligt World Economic Forum är
digitaliseringen värd $100 trillioner
nästkommande 10 år
Utveckling
Hur känns det att stå här?
Tid
När är förändring
=
När är förändring
=
Self Determination Theory (SDT)
Intern Motivation (Jag vill)
●
●
Självbestämmande
Kompetens
Extern Motivation (Jag måste)
●
●
Hot
Incitament
KÄLLA: The “What” and “Why” of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior Edward L. Deci and Richard M. Ryan
1.
VI ska
definiera
framtidens
stora idéer
Lär du dig snabbare än världen runt dig förändras?
Rik Historia av Samhälleliga Framsteg
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
1919 - Kvinnlig Rösträtt
1921 - Samma myndighetsregler för män och kvinnor
1938 - Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF, Abort legaliseras, Semester lagstadgas
1944 - Homosexualitet blir lagligt
1947 - Barnbidraget införs, Första kvinnan i riksdagen
1955 - 3 månaders betald mammaledighet
1973 - 40 timmars arbetsvecka
1974 - Föräldraförsäkringen införs, Lagen om fri abort
1978 - 5 veckors semester
1979 - Barnaga förbjuds
1980 - Diskriminering pga kön förbjuds på våra arbetsplatser
Vilka är vår tids stora idéer?
Jag använder, eller kan tänka mig att använda
glasögon.
Jag skulle kunna tänka mig en ögonoperation
för att få bättre syn.
Jag skulle kunna tänka mig att operera in en
lins som förbättrar min syn 10X.
Jag skulle kunna tänka mig att förstärka
samtliga sinnen 10X med ny teknologi.
Jag tror att tillgången till denna teknologi
kommer att vara jämnt fördelad över jordens
befolkning.
Människocentrerad Innovationsmodell
1.
Människans
behov
2.
Ideal lösning
3.
Ny teknologi
Gemenskap
Kärlek
Trygghet
Hälsa
Vård och omsorg
Från Reaktiv Vård - Till Partner för Livslång Hälsa
FRÅN
TILL
Opersonlig Standardbehandling
Personlig behandling baserad på preferenser,
kropp och sinne
Data ägd och tillgänglig i systemet
Data ägd och tillgänglig för dig
Bedömning inte delad fullt med patient
Bedömning skapad tillsammans med patient
Vård på sjukhus
Vård i hemmet
Manuella bedömningar
Sensorer
Mätning av medel (operationer, besök, utskrivning
av mediciner)
Mätning av mål (grad av tillfrisknande/välmående)
Tillgänglig för ett fåtal i världen
Tillgänglig för alla
Skola & Utbildning
Från: Skola för Barn & Unga
Till: Livslånga Möjligheter för Alla
FRÅN
TILL
Visst antal år
Livslångt lärande
Klasser
Individuellt anpassad utbildning
Skola separerad från arbetsliv
Skola och arbetsliv är Ett
Undervisning i skolan
Undervisning överallt
Jobbmatchning på arbetsförmedlingen
Jobbmatchning kontinuerligt
De med rätt utbildning behövs
Alla behövs
Rättigheter bara för de med anställning
Rättigheter för alla
2.
Organisera för
Innovation
I en snabbföränderlig värld är att
lära sig och skapa innovation den enda långsiktigt
hållbara styrkan.
Hur vi tror att en organisation ska se ut
Hur alla innovativa organisationer ser ut
Källa: John P. Kotter, Accelerate (2014)
Bra på olika saker
Innovation
● Kreativitet
● Snabbhet
● Disruptiva förbättringar
Källa: John P. Kotter, Accelerate (2014)
Produktivitet
● Rutin
● Pålitlighet
● Inkrementella förbättringar
Samhället uppbyg t kring två imperfekta system
MARKNAD
●
●
●
●
Dynamisk
Innovativ
Ojämlik
Negativa bieffekter
MYNDIGHET
●
●
●
●
Rättvis
Pålitlig
Stelbent
Trögrörlig
Vi är vana att tänka i en dimension
Autonomi
Frihet för den
starkaste
Reglemente
Frihet att
göra det
andra säger
Det bästa från
två världar
Gemensamt
●
●
●
●
Sätta mål med människan i fokus
Definiera ramar
Möjliggöra lärande med hjälpa av realtidsdata
Dela best practices - snabbt!
Autonomi
Reglemente
Lokalt
●
●
●
Äga HUR
Iterera mot måluppfyllnad
Dela lärdomar
3.
Odla vår
Nyfikenhet
95% är okänt
Utmana gamla sanningar
“Rivers of thinking”
- Eduard de Bono
Vi blir så lätt Hippos...
Moduler för Lärande
Lär på jobbet
Starta ett företag
Skriv 1 sida
Stanna upp varje vecka och bestäm
vad du ska sluta, börja, fortsätta göra
Starta ett litet företag inom området
du vill lära dig mer om
Att sammanfatta något på 1 sida
kräver att du verkligen förstår det
Virtuellt team
Skaffa mentorer
Ta gratis kurser online, finns massor
Samla personer med samma
lärandeintresse i ett virtuellt team
Identifiera mentorer inom områden du
vill utvecklas
Spela medborgare
Arbeta någon annanstans
Lär någon
Upplev din organisation utifrån under
20 min varje måndag morgon
Arbeta 3 dagar i en annan organisation
länkat till branschen
Anmäl dig som lärare för något du
behöver lära dig
Kurser online
Planera en överlämning
Som om du skulle lämna din tjänst
Starta en blogg
Månadslunchen
Man lär sig mycket på att behöva
samla tankarna i en artikel/vecka
Luncha med en person du inte känner i
din bransch varje månad
Det dagliga samtalet
Bli partner
Veckoläsning
Ring någon ny i ditt nätverk om något
specifikt varje dag
Bli partner med ett företag med
kompletterande kompetens
Ha en läslista av hemsidor som du går
igenom varje vecka
Dela vad du gör
Skugga någon
Ställ frågor
Dela vad du arbetar på med andra
experter inom ditt område
Skugga en expert i det område du vill
lära dig
Ställ enbart frågor, ge inga svar, under
en vecka
Vad allt handlar om
C
Innovationen sker i gränsytan
mellan kompetensområden
A
C
B
En Framtid Värd att Leva
1. Utgå ifrån Människan och Samhället
●
●
Använda en människocentrerad innovationsmodell
Definiera en ny vision för samhällets alla funktioner
2. Organisera för Innovation
●
●
Etablera nya strukturer mellan myndigheter och näringsliv
Skapa incitament för både företag och myndigheter att innovera mot tydliga mål
3. Odla vår Nyfikehet
●
●
Ifrågasätt dina gamla sanningar och gör lärande till en vana
Engagera er i samhället och i varandra - och sätt igång!
Don’t be a stranger.
[email protected]
www.davidstahlberg.com
LinkedIn: David Ståhlberg
Instagram: d.stahlberg
Download