Xerox PrintSafe Software

advertisement
Xerox PrintSafe Software
®
Autentisering inom räckhåll
Xerox® PrintSafe Software skyddar utskrifterna
på dina flerfunktionsskrivare från Xerox® och
andra leverantörer. Lösningen inbegriper
enbart programvara och är därför ett prisvärt
alternativ för alla företag.
Säkert
Eftersom ni inte behöver köpa någon särskild
maskinvara, sänker ni kostnaderna. Använd
era befintliga kortläsare eller köp kortläsare
från valfri leverantör*.
• Enkelt och säkert. Med ett enda autentiseringssteg får ni åtkomst
till flera funktioner på Xerox®-enheten.
Viktiga funktioner
• Alltid redo. Alla skrivare är tillgängliga hela tiden.
• Spara tid. Spara pengar. Användarna kan välja vad och när de vill
skriva ut, och radera eller göra ändringar i dokumenten före utskrift.
Ni sänker kostnaderna eftersom ni inte behöver skriva ut föråldrade
eller onödiga dokument. Som ett resultat sjunker också kostnaderna
för toner.
• Det är enkelt. Programmet är enkelt att lära sig och att använda, och
fungerar med den utskriftsteknik som användarna redan är vana vid.
• Integrerat. Ni får flexibilitet att skriva ut över flera enheter utan att
vara begränsade till ett visst märke, och kan skriva ut var som helst
i nätverket.
• Enkel integrering. Utöver vanlig autentisering med pinkod ger
PrintSafe möjlighet till integrering med extra kortläsare oberoende
av leverantör.
• Skyddade utskriftsarbetsflöden. Xerox® PrintSafe Software ger
maximal datasäkerhet för era mest värdefulla tillgångar.
Prisvärt
• Lågt underhållsbehov. Lösningen består av en enda programvara
och kräver minimal insats av IT-avdelningen. Den är enkel att
installera och enkel att integrera med de flesta vanliga enheter.
• Lägre kostnader. Lösningen är prisvärd för företag av alla storlekar,
det finns flera anpassade paketalternativ, inga dolda kostnader och
ingen extra avgift för snabbutskrift.
• Integration. Xerox® PrintSafe Software kan integreras med befintliga
tillbehör och servrar.
Flexibelt
• Mångfacetterad lösning. En autentiseringslösning som bidrar till
att minimera fotavtrycket för programvara. Lösningen har stöd för
skrivare från både Xerox och andra leverantörer, och kan växa med
företaget i takt med att nya enheter läggs till i nätverket.
• Tillgänglig direkt. Skriv ut var som helst, på vilken enhet som helst
som är integrerad i nätverket.
• Smidig installation. Autentiseringslösningen utnyttjar befintlig
teknik, vilket underlättar implementeringen. Den är dessutom
helt kompatibel med utskriftsarbetsflöden, så att de vanliga
utskriftsjobben kan ske utan avbrott.
* Xerox® PrintSafe Software kan användas med en mängd olika populära kortläsare. Vilka kortläsare som
stöds varierar på olika skrivarmodeller. Kontakta en lokal Xerox-säljare för mer information.
Xerox PrintSafe Software
®
Säkra, bekväma och flexibla utskriftsarbetsflöden
Xerox® PrintSafe Software
Användaren skickar
dokumentet.
Skicka
Svep
Dokumentet hålls kvar
för autentisering när
användarna trycker på
Skriv ut.
Användarna kan ta
emot PrintSafe-jobbet
på valfri skrivare eller
flerfunktionsskrivare
i nätverket som är
förberett för PrintSafe, och
autentiserar sig genom att
dra sitt kort eller skriva sin
pinkod.
Skriv ut
När användarna har
autentiserat sig kan
de välja att frigöra
en enstaka utskrift
eller alla säkra jobb
på skrivaren eller
flerfunktionsskrivaren.
Med flexibla arbetsflöden kan användarna
läsa in programvara på en datorklient för
direktutskrift, eller på en befintlig utskriftserver
som enkelt kan konfigureras för Xerox®
PrintSafe Software.
Se en video
* Enheter från andra leverantörer än Xerox® kräver ett
nätverkstillbehör. Kontakta en Xerox-säljare för mer
information om vilka märken och modeller som stöds.
www.xerox.com
©2015 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Xerox® och Xerox och figurmärke® är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller i
andra länder. Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 10/15 BR16293 SECFS-08WA
Xerox® PrintSafe Software
är inte begränsad till
enheter från Xerox®.
Alla skrivare och
flerfunktionsskrivare* som
är registrerade med Xerox®
PrintSafe Software kan
skriva ut PrintSafe-jobb.
Download