ColorQube®
9301 / 9302 / 9303
A3
Färg
Multifunktionssystem
Xerox ColorQube
9301 / 9302 / 9303
Multifunktionssystem
Imponerande färgkvalitet
till låg kostnad
®
®
®
Minska kostnaderna,
öka företagets synlighet.
Företagets dokument måste skilja sig från mängden för att bli uppmärksammade.
Därför är färgutskrift ett måste för att ditt budskap ska nå fram ordentligt till
dina kunder. Med Xerox multifunktionssystem i ColorQube 9300-serien blir
kontorsrutinerna effektivare och högkvalitativ färgutskrift kan fås till lägre
kostnader än tidigare.
Vad är hemligheten med
prisvärd färgutskrift?
Svaret är lika enkelt som tekniken: Xerox
solid ink-teknik. Vår patenterade solid inkteknik har under många år visat sig vara en
tillförlitlig och enkel teknik som ger mycket
högklassig färgutskrift. Solid ink-tekniken
är lättanvänd, ger mycket hög färgkvalitet,
producerar mindre avfallsprodukter än
jämförbara laserskrivare och ger låg
färgkostnad. Det är dags att ditt företag börjar
dra fördel av solid ink.
Enastående färg, reella besparingar
Imponerande färg
®
Med ColorQube 9300-maskinernas
mättade, distinkta färger blir dina dokument
uppmärksammade.
• Dokument som märks. Mättade och
distinkta färger, sida efter sida, även på
billigt och återvunnet papper.
• Förväntade resultat. Exakt återgivning
av företagets logotyp med PANTONE®godkända simuleringar av solida färger.
• Flexibel utskriftshastighet. Valfri
kombination av utskriftskvalitet och
hastighet med fyra olika utskriftslägen
– foto, extra hög kvalitet, standard och
snabbutskrift.
Skriv ut i färg varje dag
Nu har du råd att lägga till färg i allt du skriver
ut med ColorQube 9300.
• Låg sidkostnad. ColorQube 9300
är betydligt mer kostnadseffektiv än
jämförbara färgmultifunktionssystem
baserade på laserteknik. Och ju fler färgsidor
du skriver ut, desto större blir besparingen.
Colour By Words: Intuitiv
färgförbättring
Med Colour By Words kan du ändra färgen i
ett objekt eller område i dokumentet utan att
något annat på sidan påverkas. Du väljer helt
enkelt önskad färgmodifiering via en listruta så
justeras färgerna automatiskt vid utskrift.
• Unika prismodeller ger stora besparingar.
Nu behöver du inte längre betala höga
färgpriser för sidor med låg färgtäckning.
Du betalar bara för mängden använd färg.
Det betyder att för flertalet färgsidor sänks
kostnaden betydligt.
• Färgutskrift till svartvittpris. Sidor
med små mängder färg, till exempel i en
företagslogotyp, debiteras med samma taxa
som en sida i svartvitt.
Ser inte bilden helt bra ut? Öppna listrutan Colour by
Words och välj ”gula färger mycket gulare” och ”röda
färger mycket rödare ”. Du får ett perfekt resultat.
Funktioner som gör det avancerade enkelt
Ett smartare och snabbare sätt
att arbeta
Xerox solid ink-teknik är oöverträffat bekväm,
lättanvänd och tillförlitlig.
• Kopiering och utskrift med upp till 55
sid/min i färg och 60 sid/min i svartvitt.
Ännu högre produktivitet med upp till 85
sid/min i snabbutskriftsläge för interna eller
kortlivade dokument.
Effektiva kontorsrutiner
Bli mer produktiv med effektiva funktioner för
att skapa och dela dokument.
• Flera samtidiga uppgifter. Effektivare
kontorsrutiner tack vare att skrivaren kan
bearbeta flera uppgifter samtidigt.
Xerox lösning för mobil utskrift
Vi ger mobila användare möjlighet att
skriva ut från all utrustning som kan skicka
och ta emot e-post.
• Avancerade scanningfunktioner. Enkel
omvandling av pappersdokument till digitala
dokument som kan delas och arkiveras. Med
OCR-funktionen (optisk teckenigenkänning)
skapar du sökbara filer som snabbt kan
lagras och hämtas.
Enkelt. Ingen programvara att
installera på den mobila utrustningen,
ingen sökning efter information om
onlineutskrift eller tidsödande letande
efter rätt program. Den här lösningen
fungerar med all utrustning som har
e-postfunktion. Dessutom slipper
användarna vara beroende av en ITadministratör för att kunna skriva ut.
• Avbrottsfri utskrift. ColorQube 9300 kan
skriva ut mer än 55 000 sidor innan mer färg
behöver fyllas på.
• Mindre nätverksbelastning. Avancerad
komprimeringsteknik ger mindre filer och
därmed snabbare överföring och lägre
nätverksbelastning.
Praktiskt. Oavsett om användarna är på
resande fot eller reser mellan olika kontor
kan de skriva ut både Microsoft Officedokument såsom Word-, Excel®- och
PowerPoint®-filer och PDF-filer.
• Kassettfri teknik. Utnyttja kontorets
förvaringsutrymmen bättre tack vare de
små, kompakta färgklossarna och en enda
utbytbar komponent.
• Välj funktioner direkt från
manöverpanelen. Genom att scanna till
och skriva ut från ett USB-minne har du
alltid tillgång till viktiga dokument.
• Praktiska funktioner som kan väljas
direkt från manöverpanelen. Snabb
felsökningshjälp via inbyggda videoklipp
direkt från manöverpanelen. Den upplysta
pappersbanan underlättar åtkomst i
händelse av pappersstopp.
• Inga flaskhalsar. Företrädesfunktionen
pausar ett jobb som kräver en speciell åtgärd
(till exempel en annan pappersstorlek) och
fortsätter till nästa jobb i kön.
• Enkel färgpåfyllning. Varje färgkloss har en
unik utformning som säkerställer enkel och
säker påfyllning. Färg kan fyllas på när som
helst, till och med under drift.
• Alltid redo. Funktionen Intelligent Ready
lär sig användarens utskriftsmönster
och ser därmed till att skrivaren alltid är
utskriftsberedd.
• Tillförlitlig drift. Enkel pappersbana
och få rörliga delar garanterar tillförlitlig
drift även under de tuffaste förhållanden.
Maskinen kan till och med diagnostisera och
förebygga potentiella problem vilket minskar
antalet servicesamtal.
Säkert. Mobila användare kan skriva ut
direkt från sin bärbara utrustning och
plocka upp utskriften vid ett Xeroxmultifunktionssystem med hjälp av
en säker behörighetskod. Användaren
behöver inte längre förlita sig på hjälp
från andra för att skriva ut, eller riskera att
lämna konfidentiella utskrifter åtkomliga i
skrivarens utmatningsmagasin.
• Avancerade faxfunktioner. Skicka och ta
emot fax utan att lämna din arbetsplats.
Med nätverksfaxen skickar du fax direkt
från valfritt program; inkommande fax
kan vidarebefordras automatiskt till en
e-postadress eller dokumentmapp.
• Kan skräddarsys efter behov. Med
Xerox Extensible Interface Platform®
kan du skapa anpassade och förenklade
menyer och arbetsflöden för specifika
behov. Dra nytta av företagets befintliga
databaser och system och utnyttja därmed
skrivarinvesteringen maximalt.
Skriv ut genom att välja Mobile Print på
maskinen, ange behörighetskoden, välj
vilka dokument som ska skrivas ut samt
utskriftsinställningar på manöverpanelen.
Varje färgkloss har en unik utformning
som säkerställer enkel, säker och ren
påfyllning.
Konstruktion som skonar miljön
Gör en insats för miljön och skapa samtidigt
mer attraktiva och verkningsfulla dokument.
• Mindre avfallsmaterial. Färgklossarna har
ingen kassett och mycket små förpackningar,
vilket ger 90 % mindre avfallsmängder än
med jämförbara laserskrivare.
• Färre förbrukningsmaterial.
Rengöringsenheten har en genomsnittlig
livslängd på 330 000 sidor, och är
maskinens enda utbytbara komponent.
Den kan återvinnas via Xerox Green World
Alliance-program (se www.xerox.com/gwa
för mer information).
• ENERGY STAR®-godkänd. ColorQube
9300 uppfyller ENERGY STAR-kraven för
energiförbrukning.
• Giftfria och rena. Färgklossarna är säkra att
hantera och smetar inte av sig vid påfyllning.
• Ansvarsfull utskrift. Lika fina utskrifter
på återvunnet papper. Med Earth Smartfunktionen kan du dessutom välja de
standardinställningar, till exempel
dubbelsidig utskrift, som skonar miljön på
bästa sätt.
• Xerox är ledande inom hållbar miljö.
Xerox oavbrutna fokus på miljöhänsyn
har resulterat i att vi via vårt retur- och
återvinningsprogram har lyckats hindra mer
än en miljon ton avfall från att hamna på
soptippen. Xerox gör det möjligt att använda
papper och andra förbrukningsmaterial som
är mer skonsamma mot miljön, till exempel
återvunnet papper med upp till 100 %
återvunnet material, och papper som följer
internationellt antagna standarder för ett
hållbart skogsbruk (mer information finns på
www.xerox.com/environment).
Avfall från solid inkrespektive laserteknik
Den kassettfria solid inktekniken är mycket miljövänlig
och genererar inga tomma
tonerkassetter som måste
återvinnas eller kasseras.
ColorQube® 9300 genererar
90 % mindre avfallsprodukter
än jämförbara laserskrivare.
Solid ink
18 kg
Laser
151 kg
Total avfallsmängd från 12 500 utskrivna
sidor per månad under 4 år.
Xerox kan IT och säkerhet
Systemadministratörens dröm
Senaste säkerhetsfunktionerna
Ge IT-avdelningen lite ledigt med en maskin
som är konstruerad att vara enkel att
konfigurera och administrera.
Minimera riskerna genom att skydda
sårbara anslutningspunkter och viktig
affärsinformation.
• Färre supportsamtal. Färre manuella
ingripanden tack vare innovativa funktioner
såsom enkel påfyllning av färgklossar, en
enda utbytesenhet med lång livslängd,
inbyggda videoklipp och upplyst
pappersbana.
• Radera känslig information. Med
funktionen för dataöverskrivning raderas
data på ColorQube 9300-maskinens
hårddisk.
• Enkel drivrutinshantering. Mobila
användare behöver inte hämta och installera
en specifik drivrutin för varje produkt. Xerox
Global Print Driver® och Mobile Express
Driver® är universella drivrutiner som medger
utskrift med de flesta produkter – till och
med av andra fabrikat.
• Konfigurera en gång, implementera i
hela företaget. Ingen konfigurering av
varje enskild maskin. Konfigurationer kan
istället klonas till alla övriga ColorQube
9300-maskiner.
• Administration av alla maskiner.
Med hjälp av Xerox CentreWare® Web
kan IT-administratören enkelt installera,
konfigurera, administrera, övervaka och
skapa rapporter för alla skrivare och
multifunktionssystem i nätverket, oavsett
fabrikat.
• Enkel, exakt debitering, enkel påfyllning
av förbrukningsmaterial. Automatisk
mätaravläsning med Smart eSolutions
MeterAssistant®.
• Skyddad information. Skydda
konfidentiella data med 256-bitars
AES-kryptering enligt aktuell FIPS
140-2-standard. Konfigurera maskinen så att
ett lösenord krävs innan lösenordsskyddade
PDF-filer kan öppnas.
• Förhindra obehörig användning.
Med nätverksautentisering begränsas
användningen genom validering av
användarnamn och lösenord. Med
tillvalet för autentisering med smarta kort
skyddas dessutom maskinen mot obehörig
användning via kortbaserad identifiering.
• Helhetslösning för datasäkerhet.
Common Criteria-certifiering (ISO 15408;
pågående) ger fullgott skydd av systemet.
Med Xerox proaktiva system uppdateras
systemet snabbt om en potentiell
säkerhetslucka skulle upptäckas.
Xerox arbetsflödeslösningar för
effektivare kontorsrutiner
Transformera företagets arbetsprocesser
med Xerox arbetsflödeslösningar. När
människor arbetar effektivare och får mer
gjort på enklare sätt går produktiviteten
följaktligen upp. Stressen minskar,
liksom misstag och fel. Oavsett om
arbetsgruppen är stor eller liten har Xerox
ett stort sortiment multifunktionssystem
med flexibla och avancerade funktioner
för kopiering, utskrift, scanning och
faxning – i en och samma maskin.
Det handlar om att effektivisera
arbetsflödet, och det börjar med Xerox
arbetsflödeslösningar direkt vid maskinen.
5
6
3
4
2
1
1
6
Två 550-arks universalmagasin för pappersstorlekar
upp till A3
2
Magasin 3 rymmer totalt 2 100 ark A4-papper.
6
Tre olika efterbehandlingsenheter som tillval med
grundläggande funktioner såsom häftning och
hålslagning, eller med avancerade funktioner såsom
sadelhäftade häften och C- och Z-vikta broschyrer.
3
100-arks snabbmagasin för pappersstorlekar upp till
SRA3 och pappersvikter upp till 220 g/m2.
Office
Högkapacitetsefterefterbehand- behandlingsenhet
lingsenhet
4
Arbetsgrupper med behov av stora utskriftsvolymer
kan komplettera med ett högkapacitetsmagasin för
4 000 A4-ark, alternativt ett tillvalsmagasin för upp
till 2 000 A3-ark.
5
Snabb felsökningshjälp via inbyggda videoklipp direkt
från manöverpanelen.
Utskrift/kopiering/scanning/faxning/e-post
ColorQube® 9301/9302/9303
Fakta i korthet
•
•
•
•
•
•
Utskrift med upp till 85 sid/min
Kopiering med upp till 60 sid/min
Kraftfulla funktioner för faxning och scanning
Pappersstorlekar upp till SRA3
Maximal papperskapacitet: 7 300 ark
Xerox arbetsflödeslösningar
SRA3
55
sid/min i färg
BxDxH
(med utmatningsfack med förskjutning):
1 398 x 722 x 1 156 mm
Högkapacitetsefterbehandlingsenhet
med häftesproduktion
ColorQube® 9301 / 9302 / 9303
ColorQube 9301
ColorQube 9302
ColorQube 9303
Upp till 38 sid/min i färg, 50 sid/min i svartvitt
Upp till 45 sid/min i färg, 55 sid/min i svartvitt
Upp till 55 sid/min i färg, 60 sid/min i svartvitt
31–60 sid/min i färg/
32–85 sid/min i svartvitt
35–70 sid/min i färg/
36–85 sid/min i svartvitt
38–85 sid/min i färg/
38–85 sid/min i svartvitt
150 000 sidor/månad
225 000 sidor/månad
300 000 sidor/månad
Hastighet
Kopiering/utskrift
Flexibel utskriftshastighet
Maximal
utskriftsvolym1
Genomsnittlig
utskriftsvolym per
månad2
15 000 till 75 000 sidor
Minne
160 GB hårddisk, 1 GB primärminne, 1 GB sidminne (försortering), 1,5-GHz processor
Dokumentmatare för dubbelsidiga original: 100 ark, magasin 1–2: 550 ark vardera, anpassade storlekar: A5–A3, magasin 3: 2 100 ark, A4
Pappershantering
Pappersinmatning
Standard
Tillval
Snabbmagasin: 100 ark, anpassade storlekar: 104 x 210 till 320 x 457 mm. Pappersvikter: Alla magasin: 60–220 g/m2
Högkapacitetsmagasin: 4 000 ark, A4
Insatser för högkapacitetsmagasin (högkapacitetsmagasin krävs): 2 000 A3- eller A4-ark med matning från papperets kortsida
Utmatningsfack med förskjutning
Efterbehandlingstillval
Office efterbehandlingsenhet: 250-arks övre magasin, 2 000-arks staplingsmagasin, 50-arks flerpositionshäftning, hålslagning med två eller fyra hål (tillval)
Högkapacitetsefterbehandlingsenhet: 250-arks övre magasin, 3 000-arks staplingsmagasin, 100-arks flerpositionshäftning, hålslagning med två eller fyra
hål (tillval)
Högkapacitetsefterbehandlingsenhet med häftesproduktion: 250-arks övre magasin, 3 000-arks staplingsmagasin, 100-arks flerpositionshäftning,
häftning, sadelhäftning av häften, V-vikning, hålslagning med två eller fyra hål (tillval)
Z/C-vikning med högkapacitetsefterbehandlingsenhet med häftesproduktion: för Z- och C-vikning, A4
Inbladningsmagasin med högkapacitetsefterbehandlingsenhet, och högkapacitetsefterbehandlingsenhet med häftesproduktion:
för förtryckta inlägg
Extern häft
Utskrift
Första sidan
7,2 sekunder
Upplösning (max)
600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL 6-emulering, PDF, XPS
Skrivarspråk
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0-direktutskrift
Anslutningar
Utskrift från USB, automatiskt dubbelsidigt, säker utskrift, fördröjd utskrift, Earth Smart-inställningar, jobbidentifiering, provset, häftesproduktion, omslagsval,
inbladning, undantagna sidor, pappersval efter egenskap, flera sidor per ark, vattenmärke, försättsblad, anpassning till pappersstorlek, OH-filmsmellanlägg,
val av utmatningsmagasin, utskriftsförbättring, lagring och hämtning av jobbinställningar, förminskning/förstoring, spegelvändning, statusinformation vid
tvåvägskommunikation, skalning, överlappning, utskrift till fax (faxtillval krävs), bildrotering, jobbövervakning
Utskriftsfunktioner
Kopiering
Första sidan
8,2 sekunder
Upplösning (max)
600 x 600 dpi
Automatisk dubbelsidigt, automatisk förminskning/förstoring, färgpekskärm, elektronisk försortering, automatiskt magasinsval, jobbkompilering, invertering/
spegelvändning, häftesproduktion, flera sidor per ark, inbladning av omslag och avdelare, provset, bokkopiering, kantradering, enfärgsfunktion, bildrepetering,
original i blandade storlekar, bildförskjutning, lagring och hämtning av jobbinställningar, annotering, jobbpaus, OH-film, Bates-stämpling
Kopieringsfunktioner
Scanning
Scanninghastighet (med DADF)
60 sid/min i färg, 84 sid/min i svartvitt
Scanning till nätverk, e-post, mapp, SMB, FTP, sökbara PDF-, PDF/A- och XPS-filer, optimerade PDF-filer, JPEG- och TIFF-filer samt USB-minne
Scanningfunktioner
Scan to PC Desktop®, SMARTsend, Xerox Business Alliance Partner-lösningar
Scanningtillval
Faxning
Tillval
Säkerhet
Internet-fax, serverfax
Standard
Standard
Direktfaxning (en eller två telelinjer) med nätverksfax och vidarebefordran av fax, Xerox Business Alliance Partner-lösningar
Säker utskrift, autentisering via NDS/LDAP/Kerberos/SMB, dataöverskrivning, lösenordsskyddade PDF-filer, 256 bitars hårddiskkryptering,
FIPS 140-2-kryptering, IPsec, 802.1X, SNMP 3.0, Common Criteria-certifiering3
Xerox Secure Access Unified ID System®, USB-kortläsare, Common Access Card (CAC)
Tillval
Redovisning
1
Xerox standardredovisning (kopiering, utskrift, scanning, faxning, e-post), tillval för nätverksredovisning via lösningar från Xerox Business Alliance Partner,
gränssnitt för tredjepartsutrustning (tillval)
Maximal utskriftsvolym per månad. Ej på regelmässig basis, 2 Förväntad månatlig regelmässig utskriftsvolym, 3 Pågående certifiering
®
För mer information, gå till www.xerox.com/office
©2011 Xerox Corporation. Med ensamrätt. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, ColorQube®, Global Print Driver®, Meter Assistant® och
Mobile Express Driver® är varumärken tillhörande Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive tillverkare.
Produktinformation och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. 05/11
Q93BR-01WA