Uppgift förklara hur Bubbelsortering fungerar

advertisement
Uppgift förklara hur Bubbelsortering fungerar
Skapa följande program i VB och låt det dra fram 6 tal för att sedan använda dessa tal för att
beskriva alla steg tills alla tal är sorterade.
Dim tal, I As Integer
Dim utskrift As String
Randomize()
For I = 1 To 6
tal = Int(Rnd() * 40 + 10)
utskrift &= I & "." & vbTab & tal & vbCrLf
Next
MsgBox(utskrift)
Nedanför finns ett exempel på hur uppgiften första del kan utformas. (fallande sortering)
6
31
31
6
8
8
20
20
21
21
29
29
Talet 6 och 31 jämförs och de byter plats.
Talet …….
Fortsätt på detta sätt till alla tal är sorterade, finns på rätt plats.
Du skall slumpa fram egna tal inte använda mina tal.
Dock skall minst 6 byten ske!
Uppgiften utförs i Word och sänds in via Epost före Maj månad.
Download