Utskrift via e-post Ipad och andra mobila enheter

Innehåll
1 Dokumentbeskrivning
2 Användarinformation
3 Utskrift av e-post
3.1
Utskrift av exempelvis en bild
3.2
Skriva ut e-post med el. utan bilaga
3.3
Hur Utskrift av e-post kan användas på
en iPhone & iPad
2
2
3
3
3
3.3.1 Utskrift från e-post (bifogade bilder)
3.3.2 Utskrift från Adobe Reader
3.3.3 Utskrift från Office365 (elever och anställda
på Utbildningsförvaltningen)
4 Kontakt vid problem
5 Detaljerad dokumentinformation
5.1
Versionslogg
4-5
6-7
4-5
8-9
10
11
11
1 Dokumentbeskrivning
Användarmanual för hur man använder tjänsten Utskrift via e-post
på din smartphone eller surfplatta.
2 Användarinformation
Den här guiden ger dig vägledning i hur tjänsten Utskrift via e-post
fungerar och hur man på de vanligaste sätten kan använda den på
en iPhone och iPad. Tjänsten fungerar även på andra enheter,
men iPhone och iPad är de vanligast förekommande inom
Stockholms stad idag och beskrivs därför mer i detalj.
När du använder tjänsten skickas ett e-postmeddelande till
[email protected]. Både mejlet och eventuella bilagor kommer
att skrivas ut. Innehåller själva e-postmeddelandet bilder så
hanteras dessa som bilagor, det vill säga skrivs ut separat på egna
papper. Bilder mindre än 20 KB skrivs inte ut för att undvika att
bilder i signaturer skrivs ut separat.
De filformat på bilagor stöds är: pdf, html, htm, gif, png, jpg, tif,
bmp, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf och txt.
Det är inställningarna på bilagan som avgör hur den skrivs ut, det
vill säga om det är A4 eller A3, enkelsidigt eller dubbelsidigt osv.
Ett krav för att kunna använda tjänsten är att du använder en epostadress tillhörande någon av Stockholms stads e-postdomäner
och att avsändare av mejlet är din staden- e-postadress.
Ämnesraden i e-postmeddelande styr vilken skrivare som
e-postmeddelandet och bilagan kommer att skrivs ut på.
Tjänsten stödjer bara skrivare levererade av Volvo IT. Andra
skrivare, t ex de som finns kvar sedan innan (så kallade SGskrivare) är inte inkluderade.
Tjänsten Utskrift via e-post är ett komplement till utskriftslösningen
via dator och erbjuder inte samma funktionalitet.
3
Utskrift av e-post
Nedan beskrivs olika sätt att hantera utskrifter från din mobila
enhet.
1. Skapa ett nytt e-postmeddelande och säkerställ att
avsändaradressen är din e-postadress levererad av
Stockholms stad
2. Fyll i adressen [email protected] i fältet Till
3. I fältet Ämne (Subject) så skriver du
P: följt av skrivarens namn, exempelvis P:S01234
4. Bifoga filen som ska skrivas ut
5. Klicka på Skicka
6. Utskriften kommer därefter ut på vald skrivare. Notera att
detta kan ta lite längre tid än att skriva ut via en dator, men
bör inte ta mer än några minuter.
1. Öppna e-postmeddelandet du vill skriva ut
2. Klicka på Vidarebefordra
3. Säkerställ att avsändaradressen är din e-postadress
levererad av Stockholms stad
4. Fyll i adressen [email protected] i fältet Till
5. Justera innehållet i fältet Ämne (subject) till
P: följt av skrivarens namn, exempelvis P:S01234
6. Klicka på Skicka
7. Utskriften kommer därefter ut på vald skrivare. Notera att
detta kan ta lite längre tid än att skriva ut via en dator, men
bör inte ta mer än några minuter
På grund av hur Apple hanterar e-postmeddelanden kommer det
att skrivas ut en tom sida om det finns text under den bifogade
filen. Ett sätt att undvika detta är att se till att bifogade filer som ska
skrivas ut ligger längst ner i e-postmeddelandet utan att några
tecken eller någon signatur finns nedanför.
3.3.1 Utskrift från e-post (bifogade filer)
1.
Starta Mail och öppna
brevet som innehåller
det bifogade
dokumentet som ska
skrivas ut.
2.
Tryck på pilen i högra
hörnet och välj
Vidarebefordra.
3.
Klicka på
Inkludera bilagor
4.
E-postmeddelandet
skickas till
[email protected]
och i ämnesraden fyller
man i ”P:” direkt följt av
skrivaren, till exempel
”P:S00000”.
Klicka på Skicka och
någon minut senare kan
e-postmeddelandet och
det bifogade
dokumentet hämtas vid
skrivaren du angav på
ämnesraden.
1.
Tryck på
Adobe Reader
2.
Öppna dokumentet som
ska skrivas ut och klicka
uppe i högra hörnet
3.
Välj sedan
E-posta dokument
4.
E-postmeddelandet
skickas till
[email protected]
och i ämnesraden fyller
man i ”P:” direkt följt av
skrivaren, till exempel
”P:S00000”.
Klicka på Skicka och
någon minut senare kan
e-postmeddelandet och
det bifogade
dokumentet hämtas vid
skrivaren du angav i
ämnesraden.
OBS! Kräver att man har OneDrive för företag (tidigare SkyDrive
Pro) appen installerad på iPaden.
1.
Tryck på OneDrive.
2.
Öppna dokumentet som
ska skrivas ut och tryck
nere i högra hörnet och
välj där Öppna i en
annan app.
3.
Klicka på E-post
4.
E-postmeddelandet
skickas till
[email protected]
och i ämnesraden fyller
man i ”P:” direkt följt av
skrivaren, till exempel
”P:S00000”.
Klicka på Skicka och
någon minut senare kan
e-postmeddelandet och
det bifogade
dokumentet hämtas vid
skrivaren du angav i
ämnesraden
4
Kontakt vid problem
Om du behöver hjälp med inställningar av synk e-post i din
enhet, vänligen kontakta ServiceCentrum enligt nedan:
Ring ServiceCentrum
020–83 83 00
Välj: ”Synk av e-post och kalender”
Om din enhets e-post synkar och fungerar men du får problem
med tjänsten för utskrift, t ex om du skickat ett epostmeddelande till [email protected] och din utskrift inte
kommer ut, kontakta Service Desk, enligt nedan:
Ring Volvo it, Service Desk
08 - 508 48 200
 Kontrollera att avsändaradressen på e-postmeddelandet som
skickas till [email protected] din Stockholms stad
e-postadress
 Kontrollera att det i fältet Ämne (Subject) verkligen är rätt ifyllt:
P: följt av skrivarens namn, exempelvis P:S12345
 För att undvika en tom sida vid utskrift av bilaga från en
iPhone eller iPad ska bilagan ligga nederst i
e-postmeddelandet.
 Hade det du ville skriva ut rätt format? Tjänsten stödjer
filformaten pdf, html, htm, gif, png, jpg, tif, bmp, doc, docx, xls,
xlsx, ppt, pptx, rtf och txt.
 Är skrivaren ansluten i stadens nät? Tjänsten fungerar inte på
SG-skrivare (”stadens gamla”-skrivare).
 Om du har skickat ett e-postmeddelande enligt ovan utan att
få ut din utskrift; testa att mejla samma e-postmeddelande till
en kompis eller en din privata e-postadress för att säkerställa
att det går att mejla från din enhet. Om meddelandet då inte
kommer fram så kan du behöva se över inställningarna för epost på din enhet. Annars kontakta Service Desk.
5 Detaljerad
dokumentinformation
Kategori
Val
Dokumenttyp
Anvisningar, manual
Titel
iPhone & iPad
Manual för utskrift av e-post
Beskrivning
Användarmanual för att få kunskap om
hur man använder tjänsten Utskrift via epost på din smartphone eller surfplatta.
Ansvarig
EVRY Lesswire Solution AB
Särskilt för chefer
Nej
Förvaltning
Alla
Intresseområde
IT
Ämne
Stöd i arbetet
Nyckelord
iPhone, iPad, Mobilitet, utskrift, Adobe
Reader, OneDrive, Office365
Version
Publiceringsdatum
0.1
2014-08-26
0.2
2014-08-27
0.3
2014-09-15