Utskrift från PMO

advertisement
PMO-guide primärvården
Utskrift från PMO
Vid utskrift av journalanteckningar från PMO måste man skilja på migrerad data och data
inskriven i PMO.
Nedan följer en beskrivning av hur man skriver ut journaldata som är registrerad i PMO.
Urvalspanelen i Löpande journal
I Löpande journal kan du göra olika urval med hjälp av Urvalspanelen. Här kan du
sortera och filtrera inför eventuella utskrifter.
Du kan bocka i en eller flera rutor för att specificera ditt urval. Urvalet du gör i
Urvalspanelen styr vad du ser i Löpande journal. Det du ser i Löpande journal är det du
får med på utskriften.
En standardinställning i PMO är att dölja innehållet i Lab och Läkemedel i Löpande
journal. Detta påverkar inte utskriften, utan dolda moduler expanderas vid utskrift,
förutsatt att du tagit med dem i ditt urval.
Skriv ut
Klicka på ikonen för skriv ut
i menyraden, eller använder kortkommando Ctrl+p.
Utskrift av läkaranteckningar i datumintervall
Du behöver skriva ut läkaranteckningar som är gjorda på patienten mellan
2013-01-25 och 2013-09-19.
Gå till Löpande journal och öppna Urvalspanelen. Bocka för
Datumintervall och fyll i
datum.
Bocka för Yrkeskategori,
klicka på Välj yrkeskategori,
välj Läkare och bekräfta med
OK. Uppdatera och skriv ut.
Utskrift från PMO version 1.1
Version 1.1
Skapad av LB, uppdaterad av GF 2014-07-10
Sidan 1 av 2
PMO-guide primärvården
Utskrift av viktkurva BVC
Du behöver skriva ut ett barns viktkurva från BVC-journalen.
Oberoende av vilken yrkeskategori du är inloggad som kan du när du
öppnar journalen välja journaltypen BHV-journal. Dubbelklicka på
Tillväxt i vänstermenyn och välj Kurva i menyraden.
Utskrift av enskild journaltyp
Du behöver skriva ut allt som är registrerat i paramedicinsk journal.
Oberoende av vilken yrkeskategori du är inloggad som kan du när du
öppnar journalen välja journaltypen Paramedicinsk journal. I
Urvalspanelen bockar du i rutan framför Endast uppg. i denna
journal. Uppdatera och skriv ut.
Utskrift av lablista och/eller mätvärden
För att få ut en komplett lablista utgår du från modulen Tidsserie. I Urvalspanelen kan du
göra eventuella urval.
För att skriva ut enskilda labresultat utgår du från modulen Labbeställning (kombinerad).
Bocka för önskade analyser t.ex. CRP och Hb och klicka på Tidsserie i menyraden.
Utskrift av inskannade labsvar
När man har skannat in ett labsvar blir bilden för stor för att passa en A4sida. För att enkelt kunna se hela bilden och eventuellt skriva ut den får
man i urvalspanelen bocka för Zooma bilder och uppdatera. Du kan
därefter skriva ut som vanligt.
Utskrift från PMO version 1.1
Version 1.1
Skapad av LB, uppdaterad av GF 2014-07-10
Sidan 2 av 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards