Presentation ESF-rådet

advertisement
SFP Småland och Öarna
2016-06-14
Åza Rydén
Ny organisation
per 2016-07-01
GD
Stf GD
Kontroller
Program
Stab
Kommuni
kation
Nationell
Norr
Mitt
Syd
Admin
IT
HR
Programgenomförande
• Bra start
• Tre utlysningsomgångar
– 7 olika utlysningar (PO1- 3st, PO2-4st)
– 3 nya öppnar nu
PO1 – Kompetenshöjning för bättre integration
PO2 – Ökade möjligheter till arbete för nyanlända
PO2 – Minskad ohälsa och sjukskrivning
Måluppföljning PO1
Programområde
Enl fördelning
Utfall 31/5 2016
Kvar
PO1
158 mkr
15,7 (9,9%)
142,3 mkr
Inkl prio 2016-06
samt att 4:e
fulltecknas
PO1
158 mkr
88,6 (43,9%)
69,4 mkr
• PO1 förväntas ha ett utfall på 45% gällande
deltagare. Upparbetad budget är på 31,2% om
samtliga projekt idag prioriteras.
• PO1:2 har 6 startade projekt (150%)
Måluppföljning PO2
Programområde
Enl fördelning
Utfall 31/5 2016
Kvar
PO2
266 mkr
79,3 (29,8 %)
186,7 mkr
Inkl prio 2016-06
samt att 4:e
fullteckas
PO2
266 mkr
174,2 (65%)
91,8 mkr
• PO2 har ett mål på 5717 deltagare förväntat utfall är
på 22%. Upparbetad budget är på 35% om samtliga
projekt prioriteras, dvs viss otakt.
Kommande utlysningar
PO1 Småföretag
– Kompetensutveckling för ökad innovation genom
mångfald och integration.
PO1 Ohälsa
– Psykisk ohälsa
– Preventivt arbete tillsammans med arbetsgivarna
– Insatser kopplat till Civilsamhället,
socialtarbetsintegrerande företag?
PO2 Ungdomssatsning? Hur ser aktuella behov
ut?
- Färre gymnasieavhopp
- Ungas inträde på arbetsmarknaden
- Vidgad syn på möjliga yrkesval, i syfte att bryta
den könssegregerade arbetsmarknaden
Förslag tidplan
• PO1 Psykisk ohälsa
Öppna i oktober-slutet av november
SFP prio mars 2017
Projektstart april 2017
• Övriga utlysningar
Öppna februari – början av mars
SFP prio juni
Projektstart 1 sept
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards