Pressmeddelande 2001-10-19
Internetkonsulten Cypoint Group AB visar fortsatt hög lönsamhet
Robert af Jochnick tar plats i bolagets styrelse
Robert af Jochnick, styrelseordförande i Oriflame International har invalts i styrelsen
för Cypoint Group AB, ett svenskt innovationsföretag inom Internetområdet.
I våras listades Cypoint som det sjunde mest lönsamma IT företag i Veckans Affärer.
Nu rapporterar Cypoint fortsatt lönsamhet med en vinstmarginal på 28 procent för det
senaste året. Därmed befäster bolaget sin position som en långsiktig aktör på den
svenska internetkonsultmarknaden.
Robert af Jocknick säger:
─ Det skall bli spännande att få delta i Cypoints utveckling. Jag känner väl till företaget, då vi
anlitat dem för att utveckla Oriflames eBusiness. De är lönsamma och har en affärsidé och
en kunskapsbas som kan vara intressant även utanför Sveriges gränser.
Det senaste delårsbokslutet per 31/8 visar följande resultat: (12 månader, (Cypoint byter nu
från brutet räkenskapsår till kalenderår för att anpassa rapporteringen till marknadens krav.
Innevarande år förlängs därmed med fyra månader).

Omsättningen uppgick till 42,9 (31,8) Mkr, en ökning med 35 procent. Ökningen
baseras på en organisk tillväxt.

Kassaflödet är fortsatt starkt positivt.

Bolaget visar en soliditet på 75 procent och saknar räntebärande skulder.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 13,1 (11,5) Mkr, vilket motsvarar en
marginal före avskrivningar på 30,5 procent (36,2 procent).

Rörelseresultatet uppgick till 12,1 (11,0) Mkr. Detta motsvarar en rörelsemarginal
på 28,2 procent (34,6 procent).
Peter Bornvik, vd för Cypoint Systems Innovation kommenterar rapporten med att säga:
─ Det är glädjande att vi visat fortsatt vinst och tillväxt. Vi är dessutom förberedda för en
lägre efterfrågan på marknaden. Vi har en stark kassa, och vi kommer att agera långsiktigt
för att kunna vara en bra partner för våra kunder.
.
Cypoint implementerar teknik för e-business. Vi är specialister på att kombinera lösningar för Internet,
intranät och extranät. Lösningarna bildar en gemensam plattform för kundernas digitala affärsprocesser och
informationshantering. Vi utvecklar nya Internet-baserade system och integrerar med existerande. Vi arbetar
med design- och kommunikationsprojekt och är specialister på driftslösningar för e-business. Vi har cirka 50
medarbetare och finns i Stockholm och Helsingborg. Våra kunde utgörs bland annat av APE Components,
Exportrådet, Findus, Jiway, Oriflame International, Scandic Hotels, SEB och UPC.
För mer information besök: www.cypoint.se
Kontakter:
Andrew Oldfield, CIO, Cypoint Group AB
Tel: 08-545 873 00, 0733 20 73 05, e-post: [email protected]
Leif Bornvik, CEO, Cypoint Group AB
Tel: 08-545 873 00, e-post: [email protected]