Pressmeddelande, Markaryd, 14 augusti 2015 klockan 08.00 CET God tillväxt och stark resultatutveckling för NIBE I dagens delårsrapport visar NIBE såväl ökad omsättning som ökat resultat. •
Omsättningen ökade med 26,4 % till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) •
Rörelseresultatet ökade med 34,1 % till 629 Mkr (469 Mkr) •
Resultatet efter finansnetto ökade med 32,4 % till 572 Mkr (432 Mkr) •
Vinsten per aktie uppgick till 3,98 kr (3,00 kr) •
Förvärv av verksamheten i nordamerikanska Marathon Heater Inc. och återstående 30% av finska Akvaterm Oy ”Koncernen har haft ett positivt första halvår 2015 med god omsättningstillväxt och stark resultatutveckling. Samtliga tre affärsområden uppvisar dessutom såväl ökade marknadsandelar som förbättrade rörelsemarginaler. Drygt hälften av omsättningstillväxten är förvärvad. Den organiska tillväxten var under inledningen av perioden huvudsakligen en funktion av den försvagade svenska valutan men under den senare delen av perioden har den reala omsättningstillväxten blivit mera påtaglig”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE. ”Efterfrågesituationen i Europa har varit fortsatt avvaktande även om vissa ljusglimtar finns, medan den i Nordamerika och Asien varit relativt god. Bland annat visar våra nordamerikanska bolag en fortsatt god utveckling.” ”Vi är försiktigt positiva till året som helhet med tanke på vår starka marknadsposition och konkurrenskraftiga produktprogram kombinerat med en stark finansiell ställning, fortsatt produktivitetsarbete och hög produktutvecklingstakt. Vi har också god beredskap för förvärv medan valutaosäkerheten, energiprisutvecklingen och konjunkturutvecklingen är faktorer som vi inte styr över utan måste försöka parera”, säger Gerteric Lindquist. Pressinformation En press-­‐ och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 42 666) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com Benny Torstensson Informationschef: 0433-­‐73 070 Christel Fritiofsson IR-­‐kontakt: 0433-­‐73 078 1