Rädda Barnens årsrapport 2015
Vision:
”Vi vill se en värld som tillgodoser
varje barns rätt till liv och utveckling,
trygghet och skydd och rätt till delaktighet."
Vi samlar alla goda krafter till gemensam handling
2015 tog Rädda Barnen ett kliv
framåt och axlade ledarskapet
för en opinion som vägrar
acceptera stängda gränser eller
likgiltighet
inför barns lidande.
Viktiga beslut och händelser 2015
• Arbete med barn på flykt
• Opinionsbildning, ”otyst” och namninsamling
• ”State of the World’s father
• Syrienkonflikten
• Nepal, Jemen, Etiopien, ebola
• Global strategi för hela rörelsen – vision till 2030
• Child right and business – strategin sprids
• Globala målen för hållbar utveckling
Flyktingresponsen
• Arbete i Grekland
• Traumamedveten omsorg
• Barnvänliga platser
• Språkcaféer
• Föräldragrupper
• Trygghetsguider
• Mobila team
• Svarstelefon
Samverkan, kampanjer, rapporter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det handlar om kärlek
Kärleken är fri
På lika villkor
High five
Ellen och Allan
Barnahus
Stopp! Min Kropp!
Nätsmart
Brott mot barn
5
Så här arbetar Rädda Barnen
6
Så här organiseras Rädda Barnen i Sverige
7
Så här organiseras Rädda Barnen globalt
8
Verksamhetsintäkter (mkr)
9
Kostnader
10
Verksamhet 2015
Länk till kartan i
årsrapporten på webben.
11
Se filmer från arbetet på plats
Europa
Ukraina
Centralafrikanska
republiken
Sierra Leone
Etiopien
Nepal
Filippinerna
Indonesien
12
Totalt antal nådda
Barnets rätt till trygghet och skydd
• 2 583 627 barn och 1 721 853 vuxna
• 887 miljoner kronor
• Rädda Barnen: 28% = 247 mkr
Barnets rätt till god
samhällsstyrning
• 177 172 barn och 901 598 vuxna
• 217 miljoner kronor
• Rädda Barnen: 64% = 140 mkr
Barnets rätt till utbildning
• 12 219 626 barn och 3 480 121 vuxna
• 2 166 miljoner kronor
• Rädda Barnen: 4% = 86 mkr
Effekterna redovisas
Exempel på resultat:
• Kommunala handlingsplaner mot barnfattigdom
• Barn involveras i beslutsprocesser
• Påverkan på budgetar
• Opinionsbildning för stöd till papperslösa
• Barn som drabbas av våld får stöd
• Lagändringar och attitydförändring
• Framgång mot könsstympning
• Återföring av familjer
Effektrapport
Årets resultat
mäts i indikatorer
både för
verksamheten
i Sverige och
internationellt.
Rädda Barnen ska arbeta hållbart
Socialt ansvar
Hållbar utveckling för barn
Ekonomiskt ansvar
Gåvorna ska ge resultat
Miljömässigt ansvar
Miljökrav och miljöpolicy
Alltid med barnen i fokus!
16
Värdekedja:
17
Barnet behöver:
18
Framtiden
• Politiska beslut om tillfälliga uppehållstillstånd
• Stort behov av gott mottagande
• Neddragningar av Sidaanslaget
• Barnkonventionen blir lag
• Ny verksamhetsinriktning
• Globalt partnerskap för hållbara mål
www.räddabarnen.se
Alla som engagerar sig i
Rädda Barnens arbete är barnrättskämpar.
Tillsammans skapar vi resultat för Barn.