Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens

advertisement
Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens Understödsfond
&
Stiftelsen Lasarettsläkare Gustaf Wennerströms
Donationsfond
Ansökan
Stiftelserna, som förvaltas av Sjukhusläkarföreningens styrelse, delar varje vår ut
stipendier/bidrag ur fondernas avkastning.
Understödsfondens ändamål är att bereda understöd åt medlemmar av föreningen,
som har behov av det, åt behövande änkor/änklingar och barn efter avlidna
föreningsmedlemmar samt till andra föreningens ändamål som styrelsen anser vara
behövliga.
Donationsfondens ändamål är att dela ut understöd åt avlidna
föreningsmedlemmars efterlämnade familjer som har behov av det.
Ansökan ställs till: Sjukhusläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm
senast den 15 december.
Namn:______________________________________________________________
Personnr:___________________________________________________________
Adress:_____________________________________________________________
Tel:_________________________e-post:_________________________________
Postgiro/personkonto:_________________________________________________
Bankkonto (inkl clearingnr):
_____________________________________________________________
Civilstånd:__________________________________________________________
Nuvarande sysselsättning (studier, yrkesverksamhet etc):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2
Skäl till ansökan (se stiftelsens ändamål):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Släktförhållanden (även namn) som kan berättiga till understöd:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ekonomiska förhållanden och ev förmögenhet (bifoga kopia av egen samt
eventuell make/makas/sambos skattedeklaration, den gul/vitrandiga delen med
tillgångar och skulder)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Underskrift:…………………………………………………………………………..
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards