NÄR DET OVÄNTADE SKER

advertisement
NÄR DET OVÄNTADE SKER
- NÅGRA PRAKTISKA RÅD TILL DIG SOM JUST
HAR MIST EN NÄRSTÅENDE
Till dig som just har mist
någon närstående
Livets slut kan se väldigt olika ut. Ibland kommer
döden oväntat och hastigt och som närstående kan
det kännas extra svårt att inte ha fått ta ett ordentligt
farväl. Kanske känns allt overkligt just nu, samtidigt
som du säkert inser att det är en del praktiska frågor
som måste lösas den närmaste tiden. Det är inte
konstigt om du knappt vet var du ska börja. Men en
bra start är faktiskt att läsa den här broschyren. Du ska
också veta att din lokala begravningsbyrå kommer att
göra allt för att hjälpa dig med alla praktiska frågor.
Tveka inte att ta hjälp! Sorg tar tid och ingår i
livets palett. Förutom de som står dig nära finns
professionella medmänniskor som du kan prata
med, exempelvis:
Röda korsets telefonjour,
0771-900 800 (alla dagar 14-22)
Nationella hjälplinjen,
020-22 00 60 (alla dagar 13-22)
Vad behöver du göra nu?
Börja med att berätta för andra vad som har hänt. Att upprätta
en telefonkedja gör att du slipper tala med alltför många på
en gång. Samla nära och kära och red ut vem som gör vad den
närmaste tiden. Det kan exempelvis handla om att ta hand om
den avlidnas husdjur, räkningar, försäkringar och kontakt med
vänner.
Ta reda på om den avlidna har fyllt i Vita Arkivet, vilket
underlättar i de beslut som behöver tas inför begravningen.
Kontakta också din lokala begravningsbyrå, så att de så snart
som möjligt kan börja hjälpa er med alla praktiska frågor. Titta
gärna i checklistan längst bak i den här broschyren.
Vad kommer att ske de
närmaste dagarna?
När en person dör ska en läkare fastställa dödsorsaken och
utfärda ett dödsorsaksintyg. Anhöriga har alltid rätt att få en
skriftlig redogörelse om dödsorsaken. Läkaren avgör om det är
nödvändigt med en obduktion för att fastställa dödsorsaken.
Om dödsfallet orsakats av annat än sjukdom kan en
rättsmedicinsk undersökning behövas. I dessa fall brukar den
rättsmedicinska undersökningen ske först och därefter görs den
avlidna i ordning på ett respektfullt sätt. Man tvättar, kammar,
sluter ögon och mun på den avlidna, precis som personalen gör
när någon dör på en vårdinrättning.
Oftast är det sjukvården (i undantagsfall polisen) som tar
hand om smycken, kläder och andra personliga tillhörigheter.
Dessa får du som anhörig kvittera ut från sjukvården.
Ett personligt avsked
Vissa vill se den avlidna direkt efter dödsfallet. Det kan vara ett
sätt att förstå och inse vad som verkligen har skett. En del upplever att det är något fridfullt och vackert över mötet med den
avlidna. Men valet att se den avlidna är högst personligt. En del
väljer att avstå och vill endast minnas den avlidna så som han
eller hon var i livet. Det finns inga rätt eller fel, utan var och en
måste utgå från vad som känns bäst för egen del.
Ibland kan omständigheterna vara sådana att du avråds från
att se den avlidna. Då får man helt enkelt acceptera att det är
som det är även om det känns mycket ledsamt.
Checklista vid dödsfall
Här är en lista med saker som ofta behöver göras i samband
med att någon närstående avlider. Om möjligt, kanske det går att
dela upp några av arbetsuppgifterna mellan familjemedlemmar
och närstående?
Tänk på att kontakta den lokala begravningsbyrån i god tid,
de kommer att underlätta för dig i arbetet med allt det praktiska.
Sist men inte minst, försök att ta hand om dig, även om det är
många saker att tänka på i den här situationen.
ÖVRIGA DÖDSBODELÄGARE
SKA INFORMERAS
När någon avlider ska, enligt
Ärvdabalken, den delägare som har
vårdnaden om boet genast informera
övriga delägare om dödsfallet.
MYNDIGHETERNA
När någon dör sker automatiskt registreringen av dödsfallet hos berörda
myndigheter genom att läkaren
sänder dödsbeviset till Skatteverket,
som också är vår folkbokföringsmyndighet. Härifrån sker överföring
av uppgiften till andra myndigheter
inom stat, kommun och landsting.
Du behöver alltså inte själv kontakta
någon myndighet.
POST OCH REKLAM
Post och reklam i dödsboets (den
avlidnas) namn går förstås inte att
stoppa omedelbart. Däremot kan
man ordna eftersändning av post
till annan adress och meddela
adressändringar till berörda. Direkt-
reklamföretagen får information
samtidigt med myndigheterna.
• SKAFFA VÅRDNADSINTYG GENOM
BEGRAVNINGSBYRÅN (NÖDVÄNDIGT FÖR ATT KUNNA KVITTERA UT POSTFÖR- SÄNDELSER I DEN AVLIDNAS NAMN)
• ANMÄL EFTERSÄNDNING TILL SVENSK
ADRESSÄNDRING, TEL. 020-97 98 99
ELLER WWW.ADRESSANDRING.SE
• GÅ IGENOM ADRESSBÖCKER OCH
MEDDELA BREVVÄNNER
• MEDDELA E-POSTKONTAKTER
• INFORMERA GRANNAR
• MEDDELA POSTORDERFÖRETAG SOM
SÄNT KATALOGER TILL DEN AVLIDNA
• _______________________________
• _______________________________
MEDLEMSKAP
Att meddela och säga upp medlemskap i olika föreningar kan fylla flera
uppgifter. Dels kan föreningen eller
någon av föreningens medlemmar
vilja vara med på begravningen. Dels
kan det finnas ett medlemskonto
eller en insats som ska återbetalas
till dödsboet. Ibland kan det också
finnas en medlemsförsäkring som
faller ut vid dödsfall. Och slutligen
vill man sannolikt att all post från
föreningen till den avlidna ska upphöra. Här följer en lista över några
typer av vanliga föreningar.
• BOKKLUBBAR
• BÅTKLUBBAR
• BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
• FACKFÖRENINGAR
• IDROTTSFÖRENINGAR
• VILLASAMFÄLLIGHETER
• FRILUFTSFÖRENINGAR
• TURISTFÖRENINGAR
• PENSIONÄRSFÖRENINGAR
• KONSUMENTFÖRENINGAR
• HJÄLPORGANISATIONER
• NATURSKYDDSFÖRENINGAR
• RELIGIÖSA SAMFUND
• ORDENSFÖRENINGAR
• HANTVERKSFÖRENINGAR
• ____________________________
• ____________________________
FÖRSÄKRINGAR
Försäkringar kanske ska sägas upp,
i vissa fall med premieåterbetalning
som följd. Vissa försäkringar utfaller
vid dödsfall och ska bevakas av den
anledningen och andra kanske ska
överföras till någon annan i hushållet.
• HEMFÖRSÄKRING
• OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
• KAPITALFÖRSÄKRING
• PENSIONSFÖRSÄKRING
• LIVFÖRSÄKRING
• BILFÖRSÄKRING
• BÅTFÖRSÄKRING
• CYKELFÖRSÄKRING
• FÖRSÄKRING PÅ TV, MOBILTELEFON, KLOCKA, DATOR
• BEGRAVNINGSFÖRSÄKRING
• ____________________________
• ____________________________
ABONNEMANG OCH AVTAL
Att säga upp ett abonnemang eller
avtal definitivt eller för viss period
är å ena sidan viktigt för att slippa
betala onödiga utgifter, å andra
sidan kanske man av olika skäl vill
att avtalet ska fortsätta att gälla
ytterligare en tid efter dödsfallet.
Det kan också vara aktuellt att
överlåta avtalet på någon
efterlevande.
• HYRESLÄGENHET (VID UPPSÄGNING
INOM EN MÅNAD EFTER DÖDSFALLET
GÄLLER EN MÅNADS UPPSÄGNINGSTID)
• EL/GAS
• SOPOR
• GARAGE OCH PARKERINGSPLATS
• VATTEN OCH AVLOPP
• TELEFON/MOBILTELEFON
• TV-LICENS, KABEL-TV, BREDBAND
• INTERNETABONNEMANG (KANSKE SKA
BEHÅLLAS FÖR ATT BEVARA DEN AVLIDNES EGNA HEMSIDA)
• AVBETALNINGSAVTAL
• LEASING- OCH HYRESAVTAL
• AVTAL MED BOKKLUBB
• TIDNINGSPRENUMERATIONER
• ____________________________
• ____________________________
BANKER, KONTOKORT OCH
KREDITINSTITUT
• SE ÖVER ELLER STOPPA AUTOMATISKA
ÖVERFÖRINGAR (AUTOGIRO)
• KONTROLLERA BORGENSÅTAGANDEN
• KONTROLLERA REVERSER
• INVENTERA BANKFACKET
• SÄGA UPP ELLER ÖVERTA BANKFACK
• KLIPPA BANK-, BANKOMAT- OCH
KREDITKORT
• BETALKORT
• KUNDKORT ICA, MED MERA, IKEA
• BENSINKORT
• RABATTKORT
• ____________________________
• ____________________________
ÖVRIGT
Här följer en lista över ytterligare
åtgärder som kan bli aktuella vid ett
dödsfall:
• VATTNA BLOMMOR
• TÖMMA BREVLÅDA, KYLSKÅP OCH
SOPOR
• SÄNKA VÄRMEN
• FÖREBYGGA INBROTT (EXEMPELVIS
GENOM TIMER)
• ORDNA INACKORDERING ÅT HUSDJUR
• MEDDELA HEMTJÄNSTEN
• MEDDELA STÄDBOLAGET
• LÄMNA MEDICIN TILL APOTEKET
• LÄMNA VAPEN TILL POLISEN (ÄVEN
SEPARAT FÖRVARAT SLUTSTYCKE)
• ÅTERLÄMNA HANDIKAPPHJÄLPMEDEL
• HÄMTA INLÄMNAD KEMTVÄTT
• MAKULERA ID-KORT, PASS OCH
KÖRKORT
• SAMLA IN RESERVNYCKLAR
• FLYTTA FELPARKERAD BIL
• ÄNDRA GRAVRÄTTSINNEHAV TILL DE
GRAVAR SOM DEN AVLIDNA SKÖTTE OM
• _________________________
• _________________________
MILJÖMÄRKT lic nr 341 792
Artikelnummer: 947-1357 Produktion: ZEST for Life. Tryck: Svärd & Söner, 2014-05.
Download