Globala infektioner 2015
Schema:
Vecka 40: 28/9 – 2/10
tid
Dag 1 - 28/9
08.00-8.45
09.00-9.45
Dag 2 – 29/10 Dag 3 – 30/9
Malaria
Viroser
JA
BEM
Svår malaria
”
BEM
Dag 4 – 1/10
HIV
MC
kaffe
”
Lunch
Falldiskussion
GH
10.0011.00
kaffe
Introduktion
och välkomst
11.1512.00
Global hälsa
GH
”
kaffe
kaffe
Parasitsjd
”
Leishmaniasis
Trypanosomia
sis
BEM
”
Richettsioser
JA
13.0014.00
Lunch
Falldiskussion
GH
Lunch
Lunch
Falldiskussion Falldiskussion
BEM
JA
Global hälsa
fort.
GH
TBC
GH
Luftvägs inf.
Antibiotikares
BEM
kaffe
kaffe
Kaffe
Millennium
målen
BEM/GH
TBC fort.
GH
Ortopedi i LIL
BH
14.0014.45
15.00 –
16.00
16.00 –
17.00
Demon.
Tropik lab
Grupp 1 PT
”
”
Dag 5 – 2/10
Hepatiter
MP
”
STI
GH
kaffe
Mag-Tarm
infektion
BEM/GH
”
Lunch
Feber utredning
från tropikerna
BEM/GH
HIV prevention Utvärdering och
i Afrika avslutning för
Evidens
infektionsläkare
baserad GH
kaffe
Falldiskussion
BEM
Mag Tarm inf
BEM/GH
”
Globala infektioner 2015
Schema:
Vecka 41: 5/10 – 9/10 2015
tid
Dag 1 – 5/10
Dag 2 –6/10
08.00-8.45 Intern med i
MödrahälsoLiL GH
vård i LiL
RB/CB
09.00-9.45 ”
10.0011.00
13.0014.00
14.0014.45
Dag 4 – 8/10
Framtidens
hälsomål.
Fattigdom och
Bistånd PI
”
Dag 5 – 9/10
Vatten och sanitet
kaffe
Läkemedel i
LIL
GH
”
kaffe
Katastrof
Bistånd MW
kaffe
Kirurgi i LIL
RA
Lunch
Neonatologi i
LIL
POG
Nutrition och
malnutrition
GH
kaffe
Lunch
Falldiskussion
GH
Lunch
Ebola utbrottet
och åtgärder
MW
”
Reseförberedelse
för LIL
GH
”
”
kaffe
Barnsjukvård i
LiL AI
”
11.1512.00
Dag 3 – 7/10
Fortsatt
Praktiska rådEmergency
obstetrics GH
”
Lunch
IMCI video
övning
GH
”
kaffe
kaffe
RB/CB”
”
15.00 –
16.00
ARI i LIL
GH
”
16.15 –
17.00
”
Praktiska råd
vid
Emergency
obstetrics
GH
Föreläsare:
GH – Gunnar Holmgren
BEM – Bo-Eric Malmvall
AI – Annika Iveroth
PI – Peter Iveroth
RB – Roland Boij
PT – Personal på Tropiklab Jessika Ögren
POG – Per Olof Gäddlin
AF – Anna Fornarve
Tropiska
Hudproblem
GH
Kaffe
”
kaffe
utmaningen:
Ebola
i västakrika
AF
”
MP – Maria Palmerus
MC – Mikael Carlsson
JA – Joakim Aronsson
CB – Carin Boij
RA – Roland Andersson
BH – Bengt Herngren
MW – Martin Wahl
”
”
Lunch
Utvärdering
Avslutning kl
14.00