Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
14095
Dokumentserie
su/med
RUTIN
MTPS - Total tranittidsmätning
Giltigt fr o m
2015-10-21
Version
3
Innehållsansvarig: Gisela Ringström, Vårdenhetschef, GEA - Gastroenterologisk avdelning (gisri)
Godkänd av: Maria Telemo Taube, Verksamhetschef, Verksamhetsledning (marta10)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Medicin Sahlgrenska
Revideringar i denna version
Under arbetsbeskrivning:…röntgentäta markörer används. Dricka ändrats till flytande. Nytt: Inte äta
eller dricka efter kl.24:00 kvällen före undersökningen. Skriv över arbetsbladets
värden…………..KAP- och genomlysningsvärden dokumenteras……..
Syfte
Att tydliggöra rutin inför och under undersökningen.
Arbetsbeskrivning
Inte äta eller dricka efter kl.24:00 kvällen före undersökningen.
Efterhör vilka mediciner patienten står på och vilka mediciner som eventuellt är utsatta under veckan
som röntgentäta markörer används.
Fyll i uppgifterna på protokollet.
Samla in mag-tarmbesvär registreringen från patienten.
Räkna ringar och bestäm i vilka tarmdelar de befinner sig.
Standardiserad tarmdelsberäkning (se även bilaga)
Terminala ileum. Vid denna genomlysning räknas alla lättflytande ringar och stavar hit, dvs. de ser ut
att vara i tunntarm.
Caecum. Ofta över patientens högra höftben (ofta ett ”småbubbligt”, avgränsat område) –
FOTODOKUMENTERA.
Ascendens. Höger sida av colon upp till höger flexur, ovan högra höftbenskammen.
Transversum. Fram till vänster flexur.
Descendens. Från vänster flexur fram till patientens vänstra höftbenskam.
Sigmoideum. Över vänstra höftbenet och nedåt.
Rectum. Precis vid sfinkter området ( 5 cm ovan).
Servera standardfrukost bestående av havregrynsgröt, 1 ostsmörgås och ett glas standard mjölk och
strösocker tillsammans med 20 st runda markörer som patienten uppmanas att svälja i mitten av
måltiden, helst tillsammans med gröt och inte bara flytande.
Tid ”0”= precis då sista frukosttuggan är svald. Markera på protokollet med hur många minuter bilden
är försenad om så är fallet. Räkna frukostmarkörer (troligen i magsäcken – FOTODOKUMENTERA
MAGSÄCKEN) – för att se utgångsläge inför fortsatt genomlysning.
Fortsättningsvis räknas markörerna varje timme, med tid ”0” som utgångstid. Kontrollera magsäcken
men också hur ringarna rör sig för att säkerställa att första räkningen stämde.
Då frukostmarkörerna börjar lämna magsäcken är det viktigt att kontrollera om de nått tjocktarmen
Undersökningen anses klar då det gått 8 timmar sedan frukosten avslutades eller om magsäcken är
tom och 10 eller fler markörer nått tjocktarmen
Att frukostmarkörer når terminala ileum kan vara svårt att se. Oftast lägger sig kulorna stilla som ett
pärlband, till höger om ryggraden utan att vara i caekalområdet, de ligger kvar i samma position i 60120 minuter, för att sedan vandra in till caecum.
OBS! Om vi genomlyser en gång per timme ska interpolerade värden anges i protokollet.
Exempelvis om 16 markörer kvar vid 2 timmarsbild och 12 markörer vid 3 timmarsbild ska det
interpolerade värdet för 2,5 timmar bli 14.
Exempelvis om 17 markörer kvar vid 2 timmarsbild och 12 markörer vid 3 timmarsbild ska det
interpolerade värdet för 2,5 timmar bli 15.
Gör på samma sätt för värden i tunntarm och kolon. Interpolerade värden ska markeras med asterix i
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 2)
Doknr. i Barium
14095
Giltigt fr.o.m
2015-10-21
Version
3
RUTIN
MTPS - Total tranittidsmätning
protokollet.
Skriv över arbetsbladets värden i dator, tomt MTPS dokument och spara i den kliniska mappen.
KAP- och genomlysningsvärden dokumenteras under mag-tarmlabs gemensamma mapp i datorn.
Ansvar
Läkare och sjuksköterskor som arbetar på Mag- tarmlab.
Sektionschef och Vårdenhetschef ansvarar för att rutinen är känd och efterföljs.
Uppföljning, utvärdering och revision
Sektionschef och Vårdenhetschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av
verksamhetens rutiner.
Revideringsansvarig är innehållsansvarig eller dennes av Vårdenhetschef utsedd ersättare.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.
Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.
Relaterad information
Checklista och arbetsblad finns på Mag-tarmlab.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
P-O Stotzer, sektionschef, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi/Medicin/område 6
Magnus Simrén Överläkare Mag-Tarmlab
Gunilla Näslin Sjuksköterska Mag-Tarmlab
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 2)
Download