(Microsoft PowerPoint - Infektioner i f\366rskolan 2016-09-23

2016-09-23
En vuxen person bär på cirka
1,5 kg bakterier
Om infektioner och smitta
i förskolan
Tunntarm 104 organismer /mL
Tjocktarm 1011 organismer /mL
Huden
Slemhinnor
Leif Dotevall
Regionläkare, bitr smittskyddsläkare
Smittskydd Västra Götaland
23 sept 2016
Vaccin – en av medicinens största landvinningar
Antal rapporterade fall av mässling i Sverige 1911-2012
Polio (barnförlamning)
Difteri (strypsjuka)
Stelkramp
Mässling
Röda hund
Påssjuka
Kikhosta
Gulsot
Hjärnhinneinflammation
….
Viktiga smittvägar av infektioner på förskola
FN:s Barnkonvention
Artikel 3:
”Barnets bästa ska komma i främsta
rummet vid alla beslut som rör barnet.”
•
•
•
•
Kontaktsmitta (händer, sår)
Droppsmitta (nys- stänk)
Luftburen smitta
Faekoral smitta (mat, händer, leksaker,
vatten, jord)
• Blodburen smitta
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
1
2016-09-23
Övre luftvägsinfektioner
Snuva och hosta
- virusförkylning
- luftrörskatarr (akut bronkit)
- öroninflammation
- halsfluss
Smittskydd Västra Götaland
Genomsnittligt antal luftvägsinfektioner årligen
i olika åldersgrupper åren 1970-1980
Socialstyrelsen 2008
Idag: 6-10 luftvägsinfektioner
årligen hos förskolebarn
Riskfaktorer för övre
luftvägsinfektion
hos förskolebarn
•
•
•
•
•
•
•
•
Ej helt entydigt, varierar i olika studier!
Årstid
Barnets ålder
Låg födelsevikt
Atopi
Barntäthet
Antal timmar på förskola
Rökning i hemmet
Diarré och kräkningar
- tarmsmitta
2
2016-09-23
Vanliga smittsamma infektioner hos barn i förskolan
• Mycket smittsamt !
- kräkningar (aerosol)
- avföring
- händer
- livsmedel
- badvatten
Mag-tarminfektioner
Virusorsakad
- calici
- rota
- adeno
- sapo
- astro
Hur smittsamt är vinterkräksjuka?
Calicivirus
(”vinterkräksjukevirus”)
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
•
•
•
•
Mycket vanlig infektion
Liten smittdos (10-100 partiklar)
Svåra att avdöda
Kan överleva länge i miljön
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
Ska barn med magsjuka stanna hemma?
”Ja. Barn med magsjuka (diarré eller kräkningar)
ska inte vistas inom förskolan. Barnet kan återgå
till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller
haft diarré på minst 48 timmar.
I magsjuketider kan smittspridningen inom förskolan
begränsas genom att även syskon till sjuka barn
stannar hemma.”
Ur ”PM – Diarré eller kräkningar inom förskolan”
www.vgregion.se/smittskydd
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
Journal of Infect Dis 2013
Mindre vanliga smittsamma infektioner hos barn i förskolan
Mag-tarminfektioner
OVANLIGA smittsamma infektioner hos barn i förskolan
Mag-tarminfektioner
Parasit-orsakade
- giardia
- cryptosporidier
Bakterieorsakade
- EHEC
- Shigella
- salmonella
Giardia
Coli-bakterie
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
3
2016-09-23
Utbrott på förskola – vem gör vad?
Cryptosporidie-infektion
Utbrottshantering
Vem ska förskolan fråga vid smitta eller utbrott??
Vid frågor om smitta eller utbrott först
kontakta den närområdesansvariga vårdcentralen/BVC.
• Kartläggning
• Provtagning av 3-4 barn
- bakt odling av faeces
- virusdiagnostik
- parasiter
• Information
• Ytterligare kontakter?
Vårdcentralen gör en bedömning av situationen
och beslutar om fortsatt handläggning.
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
Akut hepatit A
Några andra tarmsmittor…
•
•
•
•
Tarmvirus
Inkubationstid: 2 – 6 veckor
Smitta via mat/vatten
Smittsamhet 2 veckor före t o m
en vecka efter debut av ”icterus”
• Barn < 2 års ålder som har hepatit A förblir
ofta helt symptomfria (men smittsamma!)
• Finns effektivt vaccin
• Påminn om vaccination inför resa!
SMITTSKYDD VÄSTRA GÖTALAND
4
2016-09-23
2013-02-24
Infekterade sår och
kontaktsmitta
Streptokockinfektioner
• Svinkoppor - impetigo
• Svullna halslymfkörtlar - lymfadenit
• Varig snuva hos små
Hur smittar det?
Direkt kontakt
Överföring via händer,
leksaker
• Halsfluss
• ”Stjärtfluss”
• Scharlakansfeber
• Svår streptokockinfektion
Streptokockinfektioner
Bärarskap av grupp A streptokocker
utan symtom
Barn under 5 år: cirka
4%
Halsont, svinkoppor och andra
luftvägsinfektioner
• Hemma tills feberfri och ”pigg”.
• Streptokockhalsfluss / scharlakansfeber smittfri
efter 2 dygns penicillinbehandling.
• Byte av tandborste, napp, sängkläder, handduk,
rengöring av leksaker minskar risk för återfall.
• Större utbrott?? Vad göra om mer än en tredjedel
är sjuka?
5
2016-09-23
•
•
•
•
•
Tvätta alltid händerna innan måltid.
Undvik buffé och självservering
Undvik fingrar i maten (tänk på osten, som vidrörs av många händer).
Använd pappershanddukar i stället för textil (även i köket).
Var uppmärksam på infekterade sår och nagelband, klåda och
rodnad i underliv eller runt ändtarmsöppning.
Sammanfattning
”Friskfaktorer” för barn i förskola
• Barn och personal med streptokockinfektion ska stanna hemma.
• Den som behandlas med antibiotika kan återgå efter de första två
behandlingsdygnen om allmäntillståndet så tillåter
och man har sett effekt av behandlingen.
• Utan antibiotika krävs symtomfrihet innan man får återgå till förskolan.
• Undvik gemensamma aktiviteter mellan avdelningar
(storsamlingar bör ställas in under pågående smittspridning).
• Byt ut barnens nappar och eventuella tandborstar.
• Tvätta textilier, såsom exempelvis örngott, gosedjur och snuttefiltar i 60 °C.
• Rengör ytor, leksaker och handtag grundligt.
• Var ute mycket.
Bra informationskällor…
http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektioner-hos-barn--en-smittguide/
Bra informationskällor…
HYFS – webbsida: www.vgregion.se/smittskydd
Bra informationskällor…
HYFS – webbsida: www.vgregion.se/smittskydd
Bra informationskällor…
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/20448/smitta-i-forskolan-en-kunskapsoversikt2008-126-1.pdf
6