Bacteria - eubakterier - 5000052

advertisement
Bacteria
Eubakterier
NE
NA
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Rike: Bacteria - eubakterier Synonymer:
Kännetecken
Bacteria är ett rike som består av encelliga organismer utan cellkärna. De flesta är 0,001-0,01 mm, men det finns
även betydligt mindre och större arter. De största blir ca 0,75 mm. Bakterier skiljer sig från arkéer (arkebakterier)
genom att de har helt olika kemisk uppbyggnad. Liksom arkéer saknar de cellkärna, dvs. de är prokaryoter. De är
dock inte närmare släkt med arkéer, vilka har mer gemensamt med eukaryota organimser. Bakterier finns i alla
tänkbara (och otänkbara) miljöer och utgör en stor andel av Jordens biomassa. Många bakterier är sjukdomsalstrare
hos flercelliga djur.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Download