Archaea - arkéer - 5000082

advertisement
Archaea
Arkéer
NE
NA
LC
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Rike: Archaea - arkéer Synonymer: arkebakterier
Kännetecken
Archaea är ett rike som består av encelliga organismer utan cellkärna. Arkéer skiljer sig från bakterier genom att de
har helt olika kemisk uppbyggnad. De är närmare släkt med eukaryota organismer än med bakterier, och de
eukaryota organismerna anses ha utvecklats från arkéer. De flesta arkéer lever i extrema miljöer, t.ex. i saltsjöar,
varma källor, sura miljöer och miljöer helt utan syre.
Författare
Ragnar Hall 2016.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Download