Meddelande till ryttare, lokal dressyrtävling 20140705-06
Harmångers ridklubb & Bergsjö rid och körklubb
1. Startlistor m. fasta starttider finns att se (preliminära tider from onsdag, definitiva
from fredagkväll) på http://www4.idrottonline.se/HarmangersRK-Ridsport.
2. Sekretariatet är beläget vid den övre delen av tävlingsbanan, se
anläggningsbeskrivningen. Sekretariatet öppnar en timme innan första start båda
dagarna. Telefonnummer till sekretariatet är 073-82 10 714.
3. Vaccinationsintyg uppvisas i sekretariatet innan urlastning. Nummerlapp skall bäras
på hela tävlingsområdet.
4. Veterinärintyg/läkarintyg skall vara oss tillhanda senast 20140715 för återbetalning av
anmälningsavgifter, administrationsavgift á 100:- avgår.
5. Underlag tävlingsbanan: gummiflis, framridning: sand.
6. Efteranmälan i mån av plats tom 20140704 17:00, kontakta Helena 073-8210714.
7. Förfrågningar: Helena Hansson, 073-8210714, [email protected].
8. Enklare servering kommer att finnas.
9. Tävlingsledare: Helena Hansson, 0738210714, [email protected].
Kontaktperson: Helena Hansson, 0738210714, [email protected].
Resultatansvarig: Helena Hansson, [email protected].
Dressyrdomare lördag: Moa Belin, [email protected]
Dressyrdomare söndag: Eva Hammarlund
10. Starttider: fasta starttider kommer att tillämpas.
11. Parkering av hästtransporter sker på den nedre parkeringen (se
anläggningsbeskrivning) och parkering av personbilar på den övre parkeringen. Följ
skyltar! Anläggningsbeskrivningen ser du på www.jattendalsridklubb.se/p11188023.asp.
12. Vägbeskrivning- från norr: följ E:4 från Sundsvall ca 5,5 mil. Efter skylten ”Jättendal”
sväng vänster vid fyrvägskorsningen mot Mellanfjärden. Sväng vänster efter
brandstationen. Kör rakt fram (obs de 3 farthindren) sväng vänster och ridklubben
ligger på höger sida.
Från söder: följ E:4 från Hudiksvall ca 3 mil. Efter skylten ”Jättendal” sväng höger vid
fyrvägskorsningen mot Mellanfjärden. I övrigt se ovan.
Tävlingen är belägen på Jättendals ridklubb.
Välkomna önskar Harmångers ridklubb och Bergsjö rid och körklubb.