att möta gud i vardagen

advertisement
Anmälan till middAG och boendetips
Om du vill delta i den gemensamma måltiden på lördag kväll behövs
anmälan, senast onsdag den 8/3. Kostnaden är 270 kr middagen, vilket
är buffé där också lättöl, mineralvatten eller läsk ingår. Betalning sker till
bankgiro 5377-5334 eller swish 123 267 0552 senast 13/3. Märk din betalning
med ditt namn och Ansgarshelg. Glöm inte att ange eventuella allergier.
Maten ordnas av Katedralcaféet som drivs av Uppsala stadsmission. Anmäl
dig till [email protected] eller via brev till Sankt Ansgars expedition,
Studentvägen 34, 752 34 Uppsala.
Varmt välkommen till
Ansgarshelg
17-19/3 2017
Vi har under helgen ett samarbete med Stilftelsen Fjellstedska skolan, vars
gästrum under helgen är vikta åt deltagare på Ansgarshelgen. Dessa går att
boka via www.fjellstedtska.se eller genom 018-16 11 00.
Hitta hit
Med bil från E4:an: kör av vid avfart 186 mot Uppsala S/C. Följ Tycho
Hedéns väg fram till korsningen vid Råbyvägen. (Råbyvägen byter namn
till Luthagsesplanaden efter Fyrisån). Sväng vänster och följ Råbyvägen/
Luthagsesplanaden tills den korsas av Tiundagatan. Sväng då vänster in på
Tiundagatan. Ta rakt fram i rondellen och sedan höger in på Studentvägen, sväng
sedan vänster i korsningen så är du framme.
Med bil från väg 55: sväng höger av 55:an och följ Luthagsesplanaden tills
den korsas av Tiundagatan. Sväng då höger in på Tiundagatan. Ta rakt fram i
rondellen och sedan höger in på Studentvägen, sväng sedan vänster i korsningen
så är du framme.
Med buss från Centralstationen: Ta buss 5 från hållplats A1 (35 kr med
kontokort eller 20 kr med UL-appen) och stig av vid Studentstaden. Följ vägen
i bussens färdriktning till korsningen, ta vänster in på Tiundagatan, rakt fram i
rondellen och sedan höger in på Studentvägen, sväng sedan vänster i korsningen
så är du framme.
att möta gud
i vardagen
föredrag
samvaro
Mässor
tid till fördjupning och reflektion
“Herren är på denna plats och jag visste det inte.”
program
1 Mos 28:16
Fredag 17/3
18.30 »Från Ignatius till de tolv stegen» - Torbjörn Freij,
pastor, journalist och författare
Ignatius Andliga övningar, med ursprung i 1500-talet, knyts ihop
med väckelserörelsen Oxfordgrupperna på 1930-talet och Anonyma
Alkoholisters tolv steg.
Peder Bergqvist
20.00 Mässa med lovsång
Roland Hellsten
Lördag 18/3 - eftermiddag
15.30 »Att möta gud i tystnaden; kontemplation mitt i
vardagens brus och det ständiga flödet som slår emot oss»
- Peder Bergqvist, föreståndare på Berget
Finns det möjlighet för människor att möta Gud i tystnad, trots
vardagens brus och det ständiga flöde som slår emot oss från bland
annat medier?
Torbjörn Freij
Lottie Eriksson Dominik Terstriep
Lördag 18/3 - förmiddag
16.45 Kaffe och bulle
17.30 Vesper
09.00 Laudes
18.30 Gemensam middag på Katedralcaféet
09.30 »Konsumism eller gemenskap» - Lottie Eriksson,
doktorand i systematisk teologi
Konsumtionssamhället formar och berättar en berättelse om en
“lyckad människa”. Hur ser denna berättelse ut och hur skiljer den sig
från kyrkans berättelse om människan? Om gemenskapens möjlighet.
Söndag 19/3
10.45 Kaffe och smörgås
11.15 »Vänskapens sakrament» - Dominik Terstriep s.j., präst
Under sitt 34-åriga liv förde Egied van Broeckhoven dagbok över sitt
liv och de människor han mötte. Egieds mystik kretsar kring tre stora
ämnen: vännen, de fattiga och Gud. Vännen står för en kärleksfull
relation. De fattiga står för den konkreta värld Egied kände sig kallad
att leva i. Gud är bådadera hemlighetsfulla grund och enhet.
12.30 Lunch på egen hand
(glöm inte att anmäla dig!)
09.30 Laudes
10.00 Högmässa
Celebrant och predikant Bo Brander.
11.45 Kyrkfrukost
13.00 »Hur kan vi veta att gud är vacker?» - Roland
Hellsten, pastor, författare och psykolog
Finns det något slags samband mellan skönheten och sanningen om
tillvaron? En reflektion över skönheten som fenomen och över dess
teologi, som kan ge oss en aning av Guds väsen.
14.30 Slut
Download