Interpellation kött Åtidaberg - Sverigedemokraterna i Åtvidaberg

advertisement
Åtvidaberg
den 30 mars 2016
Interpellation | Kommunens upphandling av Kött
Ordförande, ledamöter och åhörare.
Jag vill börja med att tacka för svaret samt att svaret inkom så tidigt så vi fick en möjlighet att
bemöta även om jag inte anser att ni tagit interpellationen på allvar och svarat tillfredställande. Om jag börjar med att besvara era svar som ni givit oss. Jag väljer att hoppa över fråga ett och
återkommer till den senare.
På min andra fråga så frågar jag "kan majoriteten garantera att kycklingkött inte innehåller
skadliga ämnen och bakterier?" Där har ni svarat att ”kyckling som serveras i rätterna från Sodexo hanteras enligt väl
utarbetade rutiner för att det inte ska finnas några skadliga ämnen och bakterier. Den kyckling
som köps in från Thailand är färdigkokt.”
Den kyckling som kommer ifrån Thailand är sedan 2013 halalslaktad enligt strikta halal-regler
för att kunna möta Qatars importstandarder. 2013 så lyfte nämligen Qatar sitt förbud för import
av thailändsk kyckling och Thailand började då att slakta kycklingar enligt strikta halal-regler
där en imam godkänner slakten vilket är en barbarisk slaktmetod där man utför en så kallad
skäktning där djuren avlivas genom att nerver, artärer samt mat och luftstrupen skärs av med
ett djupt snitt och djuret förblöder till döds. Man ger även kycklingarna i Thailand mer soja
som näring än i Sverige och sojan är besprutad med kemiska bekämpningsmedel. Något som
även går att ifrågasätta är att kycklingen som kommer från Thailand är även färdigkokt vilket
betyder att kycklingen fraktas färdigkokt oerhört långt vilket jag anser inte kan vara speciellt
näringsrikt.
I fråga nummer tre så frågar jag "vilka mer länder än vad som nämns i interpellationen kommer
kött och fisk ifrån?"
Där har ni svarat "Sodexo köper in köttprodukter från Sverige, Finland, Irland, Tyskland och
Brasilien." Vet ni hur vissa av dessa länder behandlar sina djur och vad man ger dom för "näring"? Börjar vi med Irland så hålls djuren oftast inomhus mellan november och april där dom föds
upp i stallar med en helt annan standard än den svenska. På Irland ställs heller inga krav på att
tjurar ska bedövas innan slakt eller kastrering och man har inga EU-direktiv för kor vilket
innebär att även kor får slaktas utan bedövning. Är detta något som ni överhuvudtaget har
granskat och kollat upp?
Jag har tagit upp MRSA alltså antibiotikaresistenta bakterier tidigare och påvisat allvaret med
att sprida dessa bakterier. Danmark är kända sedan tidigare som ett land som ger sina grisar
oerhört mycket antibiotika och på så vis ökar antalet MRSA bakterier hos grisarna.
Tyskland är värre än Danmark, dom ger alltså sina grisar mer antibiotika än Danmark och man
ligger nästan högst i Europa. Detta är siffror från EUs ESVAC-rapport. Det är allvarligt och här
har ni valt att köpa kött ifrån för att servera era skolbarn och äldre. I Tyskland så klipps
svansarna på grisarna av, något som är förbjudet i Sverige men man får i Tyskland även
rutinmässigt klippa tänderna av unggrisar. Ni köper alltså in kött från ett land som rutinmässigt
klipper svansarna och klipper tänderna av grisarna. Då går vi vidare till Brasilien där man först och främst håller många av djuren i trånga fållar
där dom får äta så kallat energifoder. Energifodret består av kasserade makaroner och soja.
Detta får djuren äta medan de klafsar runt i brun geggig sörja, detta enligt Sveriges radios
reporter som var nere i Brasilien för att se om bilden av bra djurhållning som hade målats upp,
om den stämde. Andra djur betar ute på betesängar som är besprutade med ett livsfarligt
bekämpningsmedel som heter Parakvat. Enligt Brasiliens jordbruksminister Reinhold
Stephanes så kommer man minska antalet betesdjur framöver för att istället trycka in dom i
dessa trånga fållar som jag tidigare beskrev om för att man inte vill fortsätta hugga ner
regnskog som man fått göra för att djuren ska få plats ute på betesmarkerna. Kommunen har
alltså valt att köpa in kött från länder som dels ger sina grisar antibiotika som gör att man
skapar och sprider MRSA bakterier men även ifrån länder där man låter djuren beta på mark
som är besprutad med ett bekämpningsmedel som är klassas som livsfarligt enligt svenska
kemikalieinspektionen.
Angående fisk på samma fråga så svarar ni vad gäller ursprung på fisk så är det avhängt av
fiskekvoter. Sodexo köper MSC-märkt fisk, eller det som kallas grönlistad fisk vilket betyder
att den kommer från hållbara bestånd enligt Världsnaturfondens fiskeguide. Ja det låter ju bra,
men även här undanhåller ni information till våra medborgare och övriga fullmäktige. Fisken
som ni valt att köpa in fiskas i Norge, rensas i Norge, skickas till Kina för att enbart filéas för
att sedan skickas tillbaka till Norge, denna process tar över 80 dagar och under denna tid så
använder man ett dieseldrivet kylsystem för att hålla fisken frusen och när fisken väl är tillbaka
till Norge så förbereds den och skickas sedan till Göteborg och sedan vidare till Stockholm och
sedan till Åtvidaberg. Är det miljövänligt och hållbart tycker ni? Norge till Kina till Norge till
Göteborg till Stockholm till Åtvidaberg. Jag behöver inte ens ta upp en karta för att ni ska
förstå hur allvarligt detta är. Även om fisken lever upp till kraven så gör inte transporten det
och detta har ni undanhållit.
Fråga nummer fyra angående kycklingkött från Thailand så har jag redan svarat.
På fråga nummer fem om majoriteten kan garantera att djuren vars kött ni köper in har
behandlats och slaktats enligt svensk standard så svarar ni att Sodexo följer svensk lagstiftning
vad gäller inköp av kött. Sodexo har inte ens granskat om kravet som dom ställer på upphandlarna om dom lever upp till
det. Vilket betyder att djuren inte alls behöver behandlas på ett bra sätt eller enligt svensk
lagstiftning. Anser ni att Tyskland lever upp till svensk standard angående slakt och
djurhållning? Anser ni att Thailand lever upp till svensk standard angående slakt och
djurhållning? Anser ni att Brasilien lever upp till svensk standard angående slakt och
djurhållning? Ska jag fortsätta? Svaret på den fråga vi ställde blir från er sida givetvis nej, ni
kan inte garantera att djuren behandlas väl om ni själva inte är på plats i dom olika slakterierna
och uppfödarna. Hade ni istället valt att köpa in härproducerat, alltså livsmedel som är
producerat och uppfött i kommunen eller inom närliggande kommuner så hade ni utan problem
kunnat göra ett studiebesök, ni hade kunnat vara på plats och ni hade då kunnat vara stolta över
att leverera en bra kost där djuren har behandlats väl och där inga onödiga transporter över hela
jordklotet behövs. Ni har valt bort detta och istället valt att köpa in kött, fisk och fågel från hela
världen och ni kan med det inte garantera något mer än att kött fisk och fågel levereras. Om vi går tillbaka till fråga ett så hade jag en enkel fråga på föregående fullmäktige där jag
frågade angående den upphandling ni tagit med Sodexo, där framgick det från er sida att maten
var för kall och ni behövde ta ett nytt snabbt beslut och en ny upphandling. Ingen upphandling
ska gå så snabbt att den nya upphandlingen inte lever upp till de förväntningar och krav man
har. Ni tog ett förhastat beslut och konsekvenserna av det har jag redovisat tidigare i mitt
anförande. Ni har valt att köpa kött, fisk och fågel som transporteras över hela världen och där
fisken transporteras fryst i över 80 dagar med dieseldrivet kylsystem. Det innebär enorma
klimatpåfrestningar och klimatutsläpp. Något som ni hade kunnat undvika genom att granska
upphandlingen innan beslut. Jag och Sverigedemokraterna står fast vid att råvaror som levereras till vår kommun ska vara
svenska råvaror där vi först och främst köper härproducerat, på så vis kan vi garantera bättre
djurhållning, kortare transporter samtidigt som vi främjar de bönder som idag tvingas minimera
och stänga sina verksamheter. Vi är en kommun med framåtanda där alla ska kunna se en
framtid, även bönder.
Tack
Richard Svensson (SD)
Download