MAT - Surahammars kommun

advertisement
MAT
ÄR
VIKTIGT!
KOSTPOLICY
för måltidsverksamheten inom
FÖRSKOLA OCH SKOLA
i
SURAHAMMARS KOMMUN
Upprättat av Restaurangchef Agneta Odehag på
uppdrag av Barn och Bildningsnämnden.
Vilka står bakom råden?
Hösten 2005 fick Livsmedelsverket av regeringen uppdraget att
utarbeta råd för bl.a. förskola, skola och fritidshem.
Livsmedelsverkets mål är att dessa råd ska användas som stöd i
det viktiga folkhälsoarbetet att främja bra matvanor bland barn
och ungdom.
Hur ska råden användas?
Råden är avsedda som stöd för alla som på något sätt arbetar
med maten i förskola, skola och fritidshem, och även för
föräldrar, när det gäller att främja bra matvanor hos
förskolebarn och skolbarn.
Vem ansvarar för vad?
Barn och bildningsnämnden:
· Beslutar om mål genom att anta kostpolicyn.
· Beslutar om budget.
· Följer upp och utvärderar verksamheten.
Kostchefen:
· Ansvarar för maten och måltidens kvalitet och
näringsberäkning utifrån näringsrekommendationer.
· Säkerställer att livsmedelshanteringen följer de lagar och
riktlinjer som finns.
· Har kontakt med verksamheter för dialog om mat och
kvalitet.
Rektor:
· Organiserar pedagogiska måltider utifrån de råd som
finns.
Hur ser råden ut?
Eftersom delar av råden kan komma att ändras utifrån nya rön
och ny forskning hänvisas till livsmedelsverkets hemsida:
www.slv.se > Startsida > Mat och näring > Mat i förskola och
skola
2
Fastställda mål
för Surahammars kommuns kostverksamhet.
Maten är viktig!
Måltiderna ska ge våra barn och ungdomar god hälsa och goda
matvanor.
Alla som arbetar inom kostverksamhet, förskola, fritidshem och
skola ska främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos
våra barn och ungdomar. Maten ska näringsberäknas och följa
näringsrekommendationerna.
Dialog
En gång per termin ska kostverksamheten träffa personal på
förskolor och matråd på skolor för att lyfta frågor gällande
måltiderna. Det ska alltid finnas möjlighet till en öppen dialog
mellan barn, personal och kostverksamheten.
Matsal och måltidsmiljö
Varje förskola och skola ska utforma en miljö som är trevlig för
alla. Förskolans och skolans personal äter pedagogisk lunch
med barnen.
Måltiderna:
I skolan ska lunchen serveras mellan kl. 11.00 och 13.00.
Måltiderna i förskolan ska vara regelbundna, det vill säga
samma tid varje dag.
Frukost i förskola och fritidshem ska innehålla:
1. Gröt/lättmjölk, mos/sylt, smörgås med pålägg och grönsak.
2. Lättfil, flingor/müsli, mos/sylt, smörgås med pålägg och
grönsak.
Lunch i förskola, fritidshem och skola ska innehålla:
Huvudrätt, smör, bröd, sallad samt lättmjölk eller vatten.
(Under 2011 planeras att två rätter ska serveras inom skolan)
Mellanmål i förskola och fritidshem ska innehålla:
1. Lättmjölk/lättfil/lättyoghurt, frukt, grönsak och smörgås med
pålägg.
3
Utflykter:
Vid utflykter kan förutom smörgåspaket och frukt drickfärdig
juice eller varm choklad användas.
Specialkost:
Specialkost till barn och ungdomar ska tillhandahållas efter
samråd med föräldrar. Intyg från läkare kan av säkerhetsskäl
vara nödvändigt. Specialkost kan tillhandahållas på någon av
följande grunder:
Sjukdom, födoämnesöverkänslighet.
Religiösa eller etiska skäl.
Vegetariskkost.
Finns behov av specialkost ska detta anmälas på blanketten
”Barn och ungdomar i behov av specialkost” Blanketten lämnas
in inför varje nytt läsår.
Traditioner:
Möjlighet ges till förskola och fritidshem att fira traditioner
såsom fettisdagen, våffeldagen m.fl. Dessa dagar kan ordinarie
mellanmål bytas ut mot ingredienser från köken för att
tillsammans med barnen tillaga målet.
Läsk, godis och ”snacks” ska inte förekomma i förskolans och
skolans verksamhet. Frukt och grönsaker bör i större
utsträckning erbjudas som ”festligt” alternativ.
Kafeteria:
Surahammars kommuns skolor föregår med gott exempel och
ska främja en sund livsstil i hela sin verksamhet. I linje med det
ska skolkafeterior inte sälja godis, glass, bakverk, söta drycker
och snacks. Ett önskat utbud är de livsmedel som ingår i
ordinarie mellanmål på fritidshemmen. Frukt bör finnas i ett
stort utbud.
4
Download