Matvanor Sparas i SoL-akten Namn

Matvanor
Sparas i SoL-akten
Namn:______________________
Per nr:______________________
Favoriträtt?________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Finns det någon mat du inte tycker om/ inte äter? ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Är du allergisk/ överkänslig mot något livsmedel? (obs: Vid sk ”mjölkallergi”, fråga om
det är laktos eller mjölkprotein det gäller)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Beskriv kortfattat dina matvanor.
Ex frukostmat, mellanmål, kvällsmål, typ av dryck mm_______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Övrigt
sväljproblematik, problem med att tugga viss mat, traditioner eller kulturella skillnader i
matvanor
mm________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
40