Christel Larsson

advertisement
21 september kl.18.30–20.45
Lokal: Öckerö salen, kommunhuset
Föreläsare: Christel Larsson
Matvanor hos barn i Sverige – kostintag,
rekommendationer och förändringar samt hur
barn kan stödjas till hälsosamma vanor
Christel Larsson är professor i kostvetenskap vid Göteborgs universitet där hon
forskar om barns och ungdomars matvanor.
Under föreläsningen får du bland annat höra om:
 Vad barn i Sverige äter jämfört med vad de
rekommenderas att äta med speciellt fokus på
måltidsvanor och livsmedelsval.

Resultaten från en europeisk forskningsstudie bland
9500 barn med fokus på sockerintag.

Hur man kan stödja barn till bättre matvanor, hur
livsmedel marknadsförs till barn och aspekter kring
utbud, tillgång och val av livsmedel
Välkomna!
Samtliga föreläsningar inom Föräldrar Emellan & andra vuxna är kostnadsfria.
För mer information, kontakta folkhälsoplanerare Sofia Enström 031-97 63 75
Download