Regelbundna måltider minskar risken för ohälsa

advertisement
Regelbundna måltider minskar risken för ohälsa
Metabolt syndrom (bukfetma, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes) är,
som tidigare har beskrivits, en kombination som minskar produktivitet hos
medarbetare. Orsakerna till syndromet är sannolikt flera, bland annat fysisk
inaktivitet och dålig kost. I denna undersökning utvärderades om regelbundet
intagna måltider kan vara en faktor som minskar risken att utveckla metabolt
syndrom. Man fann att regelbundna matvanor minskade risken med 26 %.
3 600 män och kvinnor i 60-års åldern deltog i undersökningen. De genomgick en
hälsoundersökning kompletterad med blodprover och besvarade en hälsoenkät med
frågor om livsstilen. En central fråga var om ”man varje dag åt frukost, lunch och
middag”. De som svarade alltid eller vanligtvis ansågs har regelbundna vanor medan
oregelbundna matvanor hade de som svarade ibland eller aldrig.
De som åt regelbundet hade också högre grad av fysisk aktivitet, rökte mindre och hade
högre utbildningsnivå jämfört med de som åt oregelbundet. De med oregelbundna
måltider hade högre vikt, bukomfång, BMI och blodfetter jämfört med de som hade
regelbundna vanor. Man fann också att de med regelbundna vanor i högre utsträckning
åt nyttiga födoämnen av typen grönsaker, frukt, fet fisk mm. Det var däremot ingen
skillnad när man jämförde intag av onyttiga födoämnen som chips, läsk, öl, desserter
mm. 20 % av de med regelbundna matvanor uppfyllde kriterierna för metabolt syndrom.
Motsvarande värde för de med oregelbundna matvanor var 27 %.
Kommentar:
Som arbetsgivare kan denna studie vara av intresse då vissa sjukdomar,
som till exempel diabetes, har ett klart samband med sänkt produktivitet. Vi behöver
dock inte gå så långt som till sjukdom för att förstå att medarbetare som har
oregelbundna matvanor kan ha sänkt prestationsförmåga. Inom yrken där man börjar
tidigt på dagen, till exempel sjukvården och byggbranschen, är det många som hoppar
över frukosten och kommer fastande till arbetet. Något som kan innebära minskad
skärpa i arbetet och i vissa fall ökad risk för arbetsskador. Lunchen utgör en av
de tydligare möjligheterna till återhämtning under arbetsdagen. Vi vet sedan ett tag att
mat, motion och återhämtning är tre mycket viktiga delar i det som avgör
prestationsförmågan på arbetet. När det gäller lunchen har man som arbetsgivare
möjlighet att påverka två av dessa. Missa inte den chansen.
Erland Colliander
Källa: J Sierra-Johnson och medarbetare. Eating meals irregularly: a novel environmental risk
factor for the metabolic syndrome. Obesity. 2008; 16: 1302 – 1307.
Download