Ordkunskap

advertisement
Ordkunskap
-att förstå bildspråk
liknelser, metaforer,
idiom och ordspråk
Bildliga uttryck
Bildliga uttryck är mycket vanliga i många språk.
Gemensamt för detta sätt att uttrycka sig är att
man vill förtydliga det man vill uttrycka genom
att måla upp bilder i hjärnan för den som lyssnar
eller läser. Bildliga uttryck brukar delas upp i:
• Liknelser
• metaforer
Bildliga uttryck
Liknelser
Metaforer
Liknelser innebär att säga att en
sak är ”som” en annan. Många
liknelser använder sig av djur men
andra substantiv eller hela fraser
går också att jämföra med.
Exempelvis:
Hon blev arg som ett bi.
Han var modig som ett lejon.
Flickan skämdes och blev röd som
en tomat.
Hans ord kändes som ett slag i
ansiktet
En metafor används för att måla
upp en bild av något utan att
jämföra med ordet ”som”. Ordet
metafor kommer från grekiskan
och betyder ungefär ”bära bort”
Exempelvis:
Jag var nervös och hade hjärtat i
halsgropen.
Kamelerna är öknens skepp.
Nu löser solen sitt blonda hår (om
morgonens första solstrålar)
Idiom (idiomatiska uttryck)
Idiom kan ofta låta ganska konstiga om man inte är född med
uttrycken i sitt modersmål. Varför säger man t.ex. att något är
klart som korvspad, när man menar att man förstår något?
Idiom är de fasta uttryckssätt som är specifika för varje enskilt
språk på jorden och därför inte går att direktöversätta.
Exempel på idiom:
Ana ugglor i mossen
Ha en räv bakom örat
Göra någon en björntjänst
Ordspråk
Ordspråk är uttryck som lever kvar i ett språk.
Ordspråk är ofta gamla och har funnits redan i de
äldsta skriftkulturerna.
Ordspråk förmedlar visdom och används för att
kunna framföra krav, önskningar och värderingar
utan att bli personlig.
Exempel
Så länge det finns liv finns det hopp
Bit inte den hand som föder dig
Små grytor har också öron
Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten
Arbetsuppgifter
Träna nu in olika liknelser, metaforer, idiom och
ordspråk i de arbetshäften du får i skolan.
På hemsidan kan du se mer om vad du ska
arbeta med för att utveckla dina E-förmågor
Vill du satsa på högre förmågor under
momentet arbetar du sedan vidare med C- och
A-uppgifterna
Download