Socialdemokraternas osmakliga spel med svårt

Socialdemokraternas osmakliga spel med svårt sjuka människor
Svar till Phia Andersson, Hans Olsson och Ann-Christine Ahlberg (S)
Socialdemokraternas riksdagskandidater ägnar sig återigen åt att sprida myter om
sjukförsäkringsreformen och påstår att cancersjuka förlorar sin sjukpenning och tvingas jobba.
Detta är inte sant! Alliansens sjukförsäkringsreform reglerar tydligt att svårt sjuka människor
får sjukpenning utan någon tidsgräns. Bland de svåra sjukdomar som nämns finns just cancer.
Allt detta vet socialdemokraterna.
Jag möter massor av oroliga sjukskrivna som låtit sig skrämmas av oppositionens hot och
osanningar och som därför mår sämre än man annars skulle ha gjort. Många berättar att de
oroat sig helt i onödan och att sjukpenningen inte alls dragits in eller att de faktiskt fått hjälp
att komma tillbaka till arbetslivet tack vare sjukförsäkringsreformen.
Att utnyttja svårt sjuka människor för att försöka plocka politiska poäng är osmakligt. Hur kan
man göra så mot svårt sjuka människor? Har de inte bekymmer nog som det är?
Jan Ericson
Riksdagsledamot (M)