TYCK TILL OM TOLKTJÄNSTEN! Du har fått det här brevet, eftersom

advertisement
TYCK TILL OM TOLKTJÄNSTEN!
Du har fått det här brevet, eftersom Du har använt landstingets/regionens
tolktjänst någon gång under perioden 1/1 – 30/9 2012.
Din tolkverksamhet vill veta hur Du upplever kvaliteten inom tolktjänsten, för
att denna ska kunna utvecklas och förbättras.
Vill Du se frågorna på teckenspråk går Du in på webben, www.tolkcentralen.se.
Tryck på knappen ”Enkät 2012”
Du kan svara på enkäten på två sätt:
 Fyll i pappersenkäten på baksidan och skicka in enkäten i det bifogade
svarskuvertet. Inget porto behövs
eller
 Svara via Internet, www.tolkcentralen.se. Tryck på knappen ”Svara på
enkäten”. Där ska Du ange den sifferkod som finns högst upp på detta
papper.
Om det är någon fråga som inte gäller Dig, kan Du hoppa över den.
Ditt svar är anonymt. Koden finns för att Du endast ska kunna svara 1 gång.
Det är ett företag i Stockholm, Helseplan, som tar emot och sammanställer alla
svar.
Helseplan är ett företag som arbetar med brukar- och patientstatistik för flera
landsting/regioner.
Ditt svar är viktigt! Det är värdefullt för oss att få in så många svar som
möjligt.
Tack för att Du tog Dig tid!
Du svarar på frågorna genom att kryssa (X) i någon av rutorna
Ålder
0-19 år
20-34 år
35-64 år
65-79 år
80-
Kön
Kvinna
Man
Metod
Teckenspråkstolkning
Skrivtolkning
Dövblindtolkning
TSS (Tecken som stöd)
Fråga 1
Hur nöjd är Du med hur det fungerade att komma i kontakt med Tolkcentralen vid
senaste tolkbeställningen?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Nöjd
Mycket nöjd
Fråga 2
Hur nöjd är Du med bemötandet vid din senaste kontakt med Tolkcentralen?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Nöjd
Mycket nöjd
Fråga 3
Hur nöjd är Du med tolkens/tolkarnas punktlighet (att komma i rätt tid) vid senaste
tolktillfället?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Nöjd
Mycket nöjd
Fråga 4
Hur nöjd är Du med tolkens/tolkarnas bemötande vid senaste tolktillfället?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Nöjd
Mycket nöjd
Fråga 5
Hur nöjd är Du med tolkens/tolkarnas språkliga kvalitet vid senaste tolktillfället?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Nöjd
Mycket nöjd
Fråga 6
Hur nöjd är Du sammantaget med tolktjänsten i Ditt län?
Mycket missnöjd
Missnöjd
Övriga synpunkter på Tolkverksamheten:
Nöjd
Mycket nöjd
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards