Geometri - Sanoma Utbildning

advertisement
Geometri
1
a)7cm2
b)4 cm2
16 a) 9 cm2
c) 6 cm2
17a) 20 cm 2 b)20 cm 2
2
a)cm b)dm
2
c) 80 cm2
2
c)m2
b)900 m2
c) 400 cm2
4
a) 15 cm2 b)6 cm2
19a) Visa din lärare
b)12 cm2
8
a) Visa din lärare
(tre olika ritade
rektanglar med arean
24 cm2).
b)Visa din lärare (ritad
kvadrat med arean 16
cm2).
b)m c)cm
2
d)dm2 e)cm2
10a) 2 cm b)2 cm
2
2
11a) 4 cm2
c) 1,5 cm
b)2 cm2
12a) 9 cm 2
b)4,5 cm
13a) bas = 3 cm
höjd = 2 cm
b)bas = 6 cm
höjd = 2 cm
c) bas = 3 cm
höjd = 3 cm
14Visa din lärare (två olika
ritade trianglar med
basen 5 cm och höjden
3 cm).
15Visa din lärare (ritad
triangel med basen 4 cm
och höjden 8 cm).
Fac it 6A
31a) 3 cm
b)1,5 cm
32 a) 8 cm
b)5 cm
c) ≈ 6 cm2
triangel med arean
12 cm2).
34a) E och H
22 a) 60 m2
b)80 m2
23a) 7 m b)2 600 m
24a) 9 cm2
b)11,25 cm2
2
c) C
2
b)Visa din lärare
(ritade diagonaler i
kvadraten).
b)≈ 3 cm2
21Visa din lärare (ritad
26a) D, F
2
kvadrat med sidan 5
cm).
33a) 4 cm2
2040 m2
b)D, F och G
2
35a) Likbent triangel
b)Liksidig triangel
36a) Visa din lärare (ritad
25620 cm2
c) 3 cm2
30a) Visa din lärare (ritad
c) Räta vinklar
(ritad triangel med
basen 4 cm och
höjden 6 cm).
2
7
28 dm2
10
triangel med basen =
7 cm och höjden = 3
cm).
b)10,5 cm2
5
20 m2
9 a)m
c)Längre
18a) Visa din lärare (ritad
3
a) 6 dm2
6 27 m
b)Visa din lärare
(ritade diagonaler i
rektangeln).
b)5 cm2
b)A, G, H
d)E
27a) rektangel och kvadrat
(B, C, I)
b)parallellogram, romb,
parallelltrapets (A, D,
E, F, H)
c) parallelltrapets (G)
28a) Alla sidor i figuren är
lika långa.
b)I kvadraten är alla
vinklar räta. Romben
har två trubbiga och
två spetsiga vinklar.
29a) Visa din lärare (ritad
rektangel med måtten
6 cm och 4 cm).
likbent triangel
med basen 8 cm och
höjden 6 cm).
b)Visa din lärare
(sidornas längd
angivna i ritningen,
8 cm, ungefär 7,2 cm
och 7,2 cm).
c) Likbent triangel
37a) F och G b)D och I
c) E och H
38a) Visa din lärare (ritad
rätvinklig triangel).
b)Visa din lärare (ritad
spetsvinklig triangel).
c) Visa din lärare (ritad
trubbvinklig triangel).
39a) Visa din lärare (ritad
48a) Visa din lärare
rätvinklig triangel
med basen 8 cm och
höjden 6 cm).
(ritad kvadrat med
sidan 4 cm).
b)16 cm2
b)Rätvinklig triangel
4912 m2
c) 90°, 60°, 30°
40
61a) Alla sidor är lika
långa.
b)Två sidor är lika
långa.
62a)Diameter
b)Medelpunkt
c)Radie
antal
hörn
kanter
sidoytor
kub
8
12
6
rätblock
8
12
6
b)Cylinder
tetraeder
4
6
4
c)Klot
41a)klot
b)kub
c) rätblock, cylinder
d)tetraeder, kon
42a)tetraeder
63a)Kon
d)Kub
5048 m2
e)Rätblock
51a) 1 cm2
c) 3 cm
b)4 cm2
2
64a) 8 hörn
b)cylinder, klot
c)kon
d)kub, rätblock
b)6 sidoytor
52a) 3 cm 2
b)4 cm
2
c) 4,5 cm2
53 a) Visa din lärare (ritad
rektangel med måtten
6 cm och 3 cm). 18
cm2
b)9 cm2
54Visa din lärare (ritad
Sant eller falskt?
1Falskt
5Sant
2Sant
6Sant
3Falskt
7Falskt
4Sant
8Sant
43a) 4 cm2
44a) 9 cm2
55a) 20 cm2 b)8 cm2
c) 25 cm2
566 m2
57a) Visa din lärare (ritad
triangel med bas 6
cm och höjd 5 cm).
b)15 cm
b)18 cm2
c) Visa din lärare (ritad
triangel med bas 3
cm och höjd 4 cm).
45a) 12 cm2 b)11 cm2
4614 cm2
47a) Visa din lärare (ritad
rektangel med måtten
6 cm och 3 cm).
b)18 cm2
kvadrat med sidan
4 cm och med en
diagonal utritad). 8
cm2
b)4 cm2
c) 7 cm2
f)Tetraeder
d)6 cm
2
2
58a) Lika långa
b)Lika långa
59Alla sidor är lika långa.
c) 12 kanter
65 Triangel
66Cylinder
6725 cm2
6824 cm
693 dm
70a) 2 m
b)1,4 m2
710,9 m
72a) 36 cm2 b)24 cm
73a) Visa din lärare (ritad
triangel där alla
vinklar är 60°).
b)Liksidig triangel
74a) Visa din lärare (ritad
likbent triangel som
också är rätvinklig).
b)90°, 45° och 45°
75a) Visa din lärare (ritad
likbent triangel med
en vinkel som är
135°).
b)22,5° och 22,5°
76a) 4 cm2
b)4,5 cm2
60Rätvinklig triangel
Fa cit 6A
11
77a) Visa din lärare (två
olika trubbvinkliga
trianglar med basen 5
cm och höjden 3 cm).
b)7,5 cm
Figur D
78a) 8 cm2
a) 49 rutor
b)28 rutor
2
Kvadraten
b)8 cm2
79a) 54 cm2 b)28 cm2
c) 22,5 cm2
80a) 24 cm2 b)28 cm2
81 6 cm
82Visa din lärare (ritad
triangel med arean
16 cm2).
83a) 2 m och 2,5 m
b)17,5 m2
84a)Rektangel,
parallellogram, romb,
rätvinklig triangel,
likbent triangel
b)2 rektanglar,
8 parallellogrammer,
1 romb,
4 rätvinkliga trianglar,
2 likbenta trianglar
85a) Visa din lärare
(parallellogram med
basen 5 cm och
höjden 3 cm).
b)15 cm2
86Visa din lärare (två olika
parallellogrammer
där två av vinklarna
är 45°).
87a) 18 cm
2
b)Rätvinkliga trianglar
som också är likbenta
c) 9 cm2
d)90°
e) Rätvinkliga trianglar
som också är likbenta
12
Fac it 6A
a) De har lika omkrets.
5 diagonaler
b)Kvadratens area
är 1 ruta mer än
rektangelns.
a)Kvadrat
a) Omkretsen ökar
med 4 rutor från
figur till figur.
b)Arean ökar med allt
större antal rutor
från figur till figur:
5, 7, 9 … rutor
a) Omkretsen ökar
med 4 rutor från
figur till figur.
b)Arean ökar med allt
större antal rutor
från figur till figur:
5, 7, 9 … rutor
b)Parallellogram
c)Romb
d)Rektangel
600 m2
Download