Ladda ner - Webbutik

advertisement
Information till
tandvårdspersonal
Vi vill informera er om att samtliga patienter med diabetes får en skriftlig information
av sjukvårdspersonal att de ska kontakta sin tandläkare/tandhygienist och informera
att de har diabetes. I Socialstyrelsens nya riktlinjer för diabetesvård 2015 uppmärk­
sammas munhälsa som ett nytt och viktigt område. I dessa riktlinjer får munhälsa
en hög prioritet för denna patientkategori. Då diabetes kan påverka tandhälsan är
det viktigt att försöka förebygga att skador uppstår. Det är framför allt individer med
svårinställd diabetes som har en högst risk. Förhöjda blodsockernivåer ökar risken
för framtida komplikationer där tandlossning kan vara en av dessa komplikationer.
Parodontit kan också öka risken att få diabetes men också försämra blodsocker­
kontroll vid befintlig diabetes.
Då det är ni som har kunskap om patientens tandhälsa är ni en viktig målgrupp för
att förebygga att framtida problem uppstår. Senare forskning har visat att individer
som med ett förhöjt blodsocker som har tandlossning kan adekvat behandling av
tandlossningen sänka blodsockernivån motsvarande vissa diabetesläkemedel.
Har ni patienter med svår tandlossning som har en förhöjd blodsockernivå och
inte svarar på insatt behandling av tandlossningen rekommenderar vi att ni
remitterar individen för specialistvård.
Risken för rotytekaries kan också vara förhöjd hos dessa individer varför det är
viktigt att ge dessa individer kariesprofylaxinformation. Daglig sköljning med
0,2 procent natriumfluoridlösning kan vara ett bra komplement till tandborstning
med fluortandkräm.
Bestnr: 5434
För att ge dessa individer en optimal vård är det viktigt att vårdens alla delar
samarbetar för att så långt som möjligt förebygga de negativa effekter som
sjukdomen kan orsaka.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards