Bild 1 - UU Studentportalen

advertisement
Specifik Rörelselära2
KARL
Wibergs vinkel
Krafter på femurhuvudet o skaftet
Ligamenten och ledkapseln stabiliserar
Faktorer som styr
ledstabilitet.
Funktionella muskelGrupper.
Höftledsprot
es
Normalt liten Valgus
viktbärande
Vid bilateralt stående
tyngdpunkt mellan kondylerna
Genu Valgum
Genu Varus
Mediala tibiofemorala
vinkeln > 185°
Mediala tibiofemorala
vinkeln < 175°
Meniskerna
Ledkapseln
Fibrös kapsel
Synnovialhinna
Retinaculum –patellofemorala o patellotibiala lig.
Fettkuddar
Bursor
Mediala kolateralligamentet
Valgusstress- kritisk komponent vid
böjt knä.
Anterior glidning
Laterala kollateralligamentet
Varusstress- kritisk komponent vid böjt
knä
Lateral rotation
Löparknä-fästet för tractus iliotibialis.
Posteriora korsbandet PCLkortare, tjockare och rakare.
Förhindrar posterior translation
och jämfört med ACL mer
effektivt vid flekterat knä.
Skyddar mot överdriven lateral
rotation.
Anteriora korsbandet ACL .
tvinnat av ett anteriomedialt och ett posteriolateralt
band.
ACL förhindrar anterior translation.
skyddar mot överdriven
medial rotation
Patellastabilitet
Hopparknä!
Menisktest
Knäledsplastik
Draglåda
Prepatellär bursit
Bakercysta
Talocruralleden- plantar & dorsalflexion (extension)
Art. Subtalaris – inversion (supination) & eversion (pronation)
Laterala
ligament
Mediala
Ligament
Talusstödet
Fotvalvsligament
Plantarfascit
Muskler o funktion
Stigbygeln
Rupterad
achillessena
Calcaneustendinos
Calcaneusbursit
Hallux valgus
Download