Pedagogisk planering Historia - Forntiden år 3 Konkreta Mål • Du

advertisement
Pedagogisk planering Historia - Forntiden år 3
Konkreta Mål
• Du ska få lära dig om livet och människornas uppkomst,
vandringar, samlande, jakt och jordbruk.
• Du ska kunna beskriva och jämföra människors bostäder,
mat, kläder, redskap, gravar och vapen samt ge exempel
på några viktiga händelser från forntiden
• Du ska kunna beskriva hur man ser spår från forntiden i
naturen och i språket.
• Kunna placera istiden, stenåldern, bronsåldern och
järnåldern på en tidslinje.
• Du ska kunna reflektera kring hur livet skiljer sig idag
från livet under forntiden.
• Du ska utveckla din förmåga att läsa enkla faktatexter.
• Du ska utveckla din förmåga att skriva enkla texter
(fakta, berättande eller manus) med tydligt innehåll.
Bedömning
Jag kommer bedöma din förmåga att:
• Beskriva hur människor levde under stenåldern,
bronsåldern och järnåldern.
• Förklara och jämföra livet för människorna i de olika
tidsåldrarna.
• Beskriva spår från forntiden.
• Tidsordna de olika tidsåldrarna.
• Reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under
forntiden.
• Läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet.
• Skriva enkla texter där innehållet tydligt framgår.
* Att delta i tidningsarbete, väggmålning och teater.
Undervisning
Vi kommer att se på filmer, besöka museum och titta på
forntidsspår i omgivningen. Du kommer att få läsa
faktatexter och skriva egna texter. Du kommer att skriva en
tidning som handlar o stenåldern, göra en väggbild om
bronsåldern och skriva och spela en teater om järnåldern.
Vi kommer att söka information på nätet och skriva texter på
datorn samt diskutera i grupp.
Begrepp
Istiden, stenåldern, bronsåldern, järnåldern, dåtid, nutid,
framtid, fornlämningar, fynd, tidslinje, f.kr, e.Kr.
Historia
-
-
att förvärva ett historiemedvetande, som underlättar
tolkningen avhändelser och skeenden i nutiden och skapar en
beredskap inför framtiden.
blir medveten om att historiskt givna samhälls och
kulturformer är tidsbundna och att varje tids människor skall
bedömas utifrån sin tids villkor.
Svenska
-
utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter
av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten
till dess syfte och karaktär.
Kemi
-
Få inblick i äldre tiders kemiska tänkande och kunnande.
Download