Desinfektionsmedel för svampodling

advertisement
Giltig från 2011-02-01
IP SIGILL Svamp | Flik 9
Bekämpningsmedel, Champinjonodling
Kemiska bekämpningsmedel
Produktnamn
DU-DIM 48 SC (3962)
Aktiv substans
Diflubensuron
480 g/l
Pyrosol emulsion (2141)
Pyretrum NA emulsion (4559)
Pyretriner I och II 30
g/l
Insekt Effekt (4287)
Pyrex insektsspray N (3836)
Stoppar Ohyra Koncentrat (4277)
Pyretriner I och II
0,009%
0,015%
0,25%
Användningsområde
Mot flug- och mygglarver i odling av
champinjoner
Klass Karens
2L
21 dagar
före skörd
(28 dagar)
Mot skadeinsekter i trädgårdskulturer och 3
lantbruk
(Svampodling ?????)
Spray mot insekter i trädgårdskulturer
3
0
(Svampodling ?????)
Uppdaterad / källa
2010-01-01 www.kemi.se
(2003-03-17 Gullviks)
2004-02-11 www.kemi.se
2004-02-11 www.kemi.se
Biologiska Bekämpningsmedel, Champinjonodling
Produktnamn
Vectobac,
Aktiv substans
Bacillus thuringiensis var
israelensis, bakterie
Användningsområde
Mot sorgmygglarver i odling
Hypoaspis, Rovkvalster
Hypaspis miles, rovkvalster
Mot sorgmygglarver i odling
Nemasys
Steinernema feltiae,
nematoder
Mot sorgmygglarver i odling
Sigill Kvalitetssystem AB | 105 33 Stockholm
Källa
Svenska Predator, 2004-0316
BioProduktion DK 2004-0316
Svenska Predator, 2004-0316
Svenska Predator, 2004-0316
Giltig från 2011-02-01
IP SIGILL Svamp | Flik 9
Desinfektionsmedel för svampodling
Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2008:3, 4 kap, 4§ har Sverige undantag för kravet för godkännande för Biocider som används för
rengöring av ytor som kommer i kontakt med livsmedelsprodukter PT4 (undantag gäller till 2014).
Vid kontroll hos Holländska myndigheten CTGB, så finns godkända produkter med nedanstående aktiva substanser för samma
användningsområde.
Följ anvisningar noga. Varje bekämpningsmedel skall ha sitt varuinformationsblad 16-punkters.
Preparatnamn
Menno-Ter-forte
Formalin
Vircon S
Glu-cid
Decidos
Aktiv substans
Didecylidimetyl-ammuniumklorid 32%
Isopropanol 7%
Fettalkohol-etoxylat 15-20%
Formaldehyd
Kaliumperoximonosulfat 50%
Natriumalkylbenzensulfonat 15%,
Sulfaminsyra 5%, Äppelsyra 5-15%,
Dikaliumperoxodisulfat <1%
Anjontensider 5-15% Fosfater 5-15%
Glutaraldehyd 20%
Ånga
Kaliummonoper-sulfat <50%
Maleinsyra <20%
Sulfaminsyra <10%
Vattenånga
Sprit
Salt
Klorin
Etanol 70%
Natriumklorid NaCl / Kalium klorid KCl
Natrumhypoklorit NaOCl
Väteperoxid
Ozon, aktivt syre
Ättika
Disk/rengöringsm.
Väteperoxid H2O2
Ozon O3
Användninsområde
Desinfektion avdödning av svampsporer.
Specialmedel för växthus och svampodling. Inaktiv vid
kontakt med organiskt material. Högt pH.
Bara svaga specialpreparat är i dag tillåtna
Desinfektion, bakterier, virus, mykoplasma, svampar och
sporer. Tvätteffekt, surt och korrosivt.
Källa
Gullviks 2004-01-20
www.gullviks.se
Desinfektion, bakterier, virus, mykoplasma, svampar och
sporer
Desinfektion, bakterier, virus, mykoplasma, svampar och
sporer.
(Lactamin /Lantmännen)
www.lactamin.se
Lactamin /Lantmännen)
www.septichem.dk
Upphettning av kompost/utrustning till mer än 70°C för
avdödning av svamp, bakterier och (virus)
Bakterie och virusdödande
Svamp och bakteriedödande
Blekning av svamp, bakteriedödande ca 100-150 ppm,
(klorering av dricksvatten ca 5ppm)
Blekning och bakteriedödande
Blekning och bakteriedödande
Bakteriedödande
Tvättning
Sigill Kvalitetssystem AB | 105 33 Stockholm
KEMI.se
Pharmasia & Upjohn
www.pharmaxim.com
Download