Rutin för särhållning av behandlade djur

advertisement
IP SIGILL | Gris | Flik 8 | Läkemedel och veterinärbehandlingar
Giltig från 2011-02-01
Rutiner för särhållning av behandlade djur
Följande punkter bör ingå:
-
Hur håller du reda på vilka djur som ska behandlas och vilka som står under karens?
Hur/på vilket sätt märks behandlade djur
Hur gör du för att undvika att kött från behandlade djur levereras till slakteriet?
Rutinen för särhållning av behandlade djur kan antingen ingå i skötselrutinen eller skrivas in
här:
Sigill Kvalitetssystem AB | Stockholm
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards