Allmänna regler för terapibassängutrymmen Förbjudet att springa i

ALLMÄNNA REGLER FÖR TERAPIBASSÄNGUTRYMMEN


















Förbjudet att springa i utrymmen
Förbjudet att hoppa i bassängen
Användning av badshorts förbjudet (endast åtsittande
simbyxor får användas)
Man bör tvätta sig före man går i bassängen (i duschen utan
badkläder), håret ska blötas
Man bör duscha efter bastubad
I bastun används inte badkläder utan peflett eller handduk
Ingen förtäring i bassängutrymmen (inget tuggummi)
Inga föremål som kan bli krossade i bassängutrymmen
Inga egna leksaker i bassängen
Inga ytterkläder/skor i bassängutrymmet
Föräldrarna ansvarar för sina barn
Små barn/icke simkunniga personer får ej lämnas ensamma i
bassängen/bassängrummet utan övervakning
Personer med smittsamma sjukdomar har ej tillträde till
bassängutrymmen
Förbjudet att vara berusad i bassängutrymmen
Alla badar och tränar på eget ansvar
Kommunen ansvarar ej för försvunna tillhörigheter /pengar
Man bör följa personalens anvisningar
Den som bryter mot dessa regler avlägsnas från
bassängutrymmen