TRIOLEN Hem och skola förening

advertisement
TRIOLEN Hem och skola förening VERKSAMHETSPERIOD 2011-­‐2012 STYRELSEPROTOKOLL 1/2011 TID: 16.11.2011 KL. 18.30 PLATS: Hemma hos ordf. Staffan Kjellman, Vestersundsbygatan 45 NÄRVARANDE: Staffan Kjellman, ordförande Maria Lunabba, sekreterare Åsa Sandström, kassör Rune Lillkvist Katarina Korsman Katarina Vestersund Lena Stenlund, lärarrepresentant FRÅNVARANDE: Åsa Siltamäki Jennie Laituri , elevrådets representant Emil Isopahkala, elevrådets representant § 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande förklarade mötet öppnat § 2 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört § 3 PRESENTATION Eftersom de flesta var obekanta för varandra så presenterade alla sig § 4 VAL AV SEKRETERARE Maria Lunabba valdes till sekreterare. § 5 VAL AV KASSÖR Åsa Sandström valdes till kassör och beviljades rätt att använda föreningens konto på Aktia. Sekreteraren lovade kontakta Kenneth Holmgård om att få använda kontot avgiftsfritt. Sekreteraren skickar protokollsutdrag till kassör om hennes rätt att använda föreningens konto. § 6 SKOLFOTOPENGAR Rektor Elisabeth Palenius har efter offertförfrågan slutit ett två årigt avtal om skolfotografering med Kuvaverkko Oy. Företaget ger skolan 2 000 €/år som ges åt Triolen att använda i sin verksamhet. Styrelsen för Triolen hoppas att skolans rektor även nästa gång håller i trådarna för offertförfrågan ända så att Triolen har rätt att delta i offertrundan med två styrelsemedlemmar. § 7 § 8 § 9 Lärarna gör upp en förteckning vilka behov som finns där pengarna borde användas och skickar till ordföranden. ÖVRIGT -­‐ Diskuterades möjligheten att söka pengar hos Kulturfonden. Beslöts att pengar söks för utveckling av biblioteket. Lärarna formulerar motiveringen och anger beloppet som skall sökas och skickar åt sekreteraren -­‐ Tim Lillkvist (Runes son) gör upp förteckning över alla klassombuds e-­‐postadresser och vidarebefordrar åt sekreteraren så att alla protokoll m.m. kan skickas ut inte enbart åt styrelsen utan också åt klassombuden -­‐ Katarina W. tar reda på prisuppgifter för en specialgunga och gör upp förslag om infoblad till klassombuden som också bör delas ut på föräldramöten -­‐ Åsa gör upp ett förslag om info om medlemsavgiften som skall delas ut efter julen -­‐ sekreteraren föreslog att en tävling utlyses där alla elever får rita ett förslag till logo för Triolen. Förslaget godtogs och Lena pratar med bildkonstlärarna som låter eleverna teckna förslag. Deadline är 31.1.2012 och bildkonstlärarna väljer ut de tre bästa förslagen i varje klass och ger dem till Triolens styrelse som väljer ut vinnaren. Vinnaren får ett pris på 20 € och klassens alla elever får glass. -­‐ Åsa önskade att HoS skulle ordna disco och beslöts att disco ordnas i mars för sexorna och alla femmor från övriga skolor. På så sätt skapar men redan en gemenskapskänsla för de nya sexorna nästa år. Lena lovade diskutera med företagsamhetsläraren, eftersom företagsklassen haft första ”tjing” på diskon. -­‐ konstaterades att gällande stadgar är OK och behöver inte uppdateras men nog följas FÖLJANDE MÖTE Följande möte ordnas 18.1.2012 kl. 18.30 på konditori Fredrika II vån. Klassombuden är välkomna att delta. MÖTETS AVSLUTANDE Ordförande tackade för aktivt deltagande och avslutade mötet kl. 20.30 Staffan Kjellman Maria Lunabba ordförande sekreterare 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards