Gammalinolensyra

advertisement
Gammalinolensyra
Gammalinolensyra (GLA) är en fleromättad fettsyra som tillhör de så kallade Omega 6 fettsyrorna. Den
finns i naturlig form främst i jättenattljusolja, gurkörtsolja, svartvinbärskärnor, blågröna alger och i
modersmjölk. GLA är mera koncentrerad i gurkörtsolja och svartvinbärskärnor än i jättenattljusolja, men
Efamol är ett stort företag med god ekonomi och har gjort mest studier på GLA med sin jättenattljusolja
och förekommer därmed mest på marknaden.
GLA kan också syntetiseras i kroppen utifrån den essentiella fettsyran linolsyra. Men för att detta ska kunna ske
måste vi ha ett väl fungerande enzym som katalyserar reaktionen, delta-6-desaturas. Detta enzym kan hämmas
och till och med blockeras helt av vissa tillstånd. Exempel på detta kan vara överskottet på kolesterol och mättade
fetter, diabetes, alkoholkonsumtion, virusinfektioner, åldrande samt brist på zink, magnesium, B3, B6 och cvitamin.
GLA omvandlas sedan vidare till DGLA (Dihomo-gammalinolensyra) som i sin tur bildar viktiga prostaglandiner
typ 1: PGE 1, som är antiinflammatoriska substanser. PGE 1 påverkar cirkulationssystemet positivt, saktar ner
kolesterolproduktionen, motverkar blodplättssamlingar, utvidgar blodkapilärerna, håller nere blodtrycket,
motverkar att blodet inte blir för tjockt, hjälper kroppen att använda insulin, förstärker neurotransmittorerna,
minskar produktionen av arakidonsyra och därmed PGE 2, som arbetar motsatt mot PGE 1 och i överskott
orsakar inflammation.
GLA fettsyran är annars allmänt känd för att bland annat vara bra mot allergiska besvär och ger där en bättre
symtomlindring än till exempel EPA. Vidare är GLA effektivt mot PMS besvär, ömma bröst, menopausproblem,
menstruationssmärtor, psoriasis och andra hudproblem. Den har även visat sig vara bra vid seborré, eksem och
klåda i hårbotten samt även vid mjällproblem. Oljan förbättrar hår, hud och naglar samt har varit effektivt vid
kognitiva funktionstester i samband med alkoholavvänjning.
GLA (och även EPA och DHA) har gett positiva resultat vi tillstånd som damp och hyperaktivitet. Den har används
som komplement vid Multipel Scleros (MS) reumatoid artrit samt även vid behandling av vissa former av
schizofreni, där man kunnat konstatera låga nivåer av PGA 1.
När det gäller dosering av GLA så finns inget rekommenderat dagligt intag (RDI) fastställt ännu. Optimalt dagligt
intag (ODI) beräknas vara mellan 70-240 mg/dag och terapeutiskt dagligt intag (TDI) är mellan 240-1000 mg/dag.
Det finns ingen känd toxicitet av fettsyran.
Tommy Hjulström
Näringsmedicinsk Terapeut
Odensvivägen 5
731 34 Köping
Tfn: 0221-185 16
Fax: 0221-286 21
www.solpunkten.se
[email protected]
Download