FISKEINFORMATION
Övre Gla fiskevårdsområdesförening
Välkommen till Övre Gla fvof som omfattar
sjön Övre Gla med omkringliggande sjöar och
tjärn, totalt sju st. sjöar och 32 st. tjärnar med
fiskförekomst. Området är till största delen
beläget inom Glaskogens naturreservat,
se www.glaskogen.se, mitt emellan Årjäng
och Arvika i västra Värmland. Föreningen
bildades 1944 och har sedan dess bedrivit
fiskefrämjande åtgärder såsom fiskinplantering,
biotopvårdsarbeten, undanröjning av
vandringshinder, utläggning av risvasar mm.
Kalkning av områdets sjöar och tjärn startade
under 1970-talet och har årligen pågått sedan
dess. I områdets sjöar finns abborre, gädda,
öring, lake, ål, sik, siklöja, lax, mört, löja, nors,
elritsa, benlöja och spigg. I områdets tjärn finns
huvudsakligen abborre.
Fiskeregler
Av lax, öring, röding, sik, ål, lake och gädda max 3
fiskar, minst 30 cm, /person och dygn.
Fiske i rinnande vatten är förbjudet.
Fiskekortet ger rätt att fiska med flugspö, kastspö,
pimpel och metspö.
Vid fiske från båt, max 3 beten/båt samtidigt.
Barn och ungdom under 16 år får fiska utan
fiskekort.
Fiske med fasta redskap såsom nät, ryssjor,
mjärdar, långrev och liknande är förbjudet.
Återutsättning av oskadad fisk kan med fördel
rekommenderas.
Fiskekort Köp via SMS (kräver WyWallet)
Dygn 50 kr. Skriv fiska 41A skicka till 72456
Vecka 100 kr. Skriv fiska 41B skicka till 72456
Särskilt ädelfiskekort 100 kr/dygn. Öring put
and take i Bergtjärn (9), Gunnarstjärn (10) och
Sundstjärn (11). Samt röding i Körttjärn(12).
Skriv fiska 41D skicka till 72456.
Kort kan även köpas online via www.ifiske.se
Även årskort 300 kr. Gäller kalenderår.
Övriga försäljningsställen:
Turistbyrån Arvika
Turistbyrån Årjäng
Din-X Glava
Din-X Sulvik
Böjda Spön, Arvika
Per-Olov Nilsson Börje Werme
Erik Nyholm
Annika Nyholm
Kjell Landin
0570-817 90
0573-141 36
0570-401 77
0570-220 90
070 639 30 15
070 615 51 64
070 374 27 17
070 622 64 02
070 331 26 60
076 843 69 46
Fiskekort gäller datum t.o.m kl 24.00
Uthyrning båtar, kanoter och boende:
Se www.glaskogen.se
Kontaktpersoner:
Ordf. Mats Gustavsson tel. 070-288 22 70
e-mail [email protected]
Webbansvarig. Kjell Landin tel. 076-843 69 46
e-mail [email protected]
Se: www.glanet.se/föreningar/Övre Gla FVOF
Övre Gla
Fiskevårdsområde
172
Småtjärnen
10
Gunnarstjärn
4
8
Mjögtvängen
6
Brittjärn
7
Nedre
Tvängen
Ristjärn
Mjögsjön
Basthöjdstjärn
Torkhustjärn
Sundtjärn
11
Näbberud
Buvattnet
lava
till G
Lenungen
Sjöar och tjärn:
Hedene
0
1
2
3
Kraftledning
Gräns för fiskevårdsområde
Väg
Vandringsled
Höjdpunkt
Utsiktsplats
Vindskydd
4
Båtplats, lämplig plats
att sjösätta/ta upp båt
Sydväst, Årjäng 30 km
Nordost, Arvika 30 km
Väst, Oslo 150 km
Närmaste tätorter:
5 km
Lenungshammars vildmarkscamping
med liten butik och servering.
Camping:
9. Bergtjärn
10. Gunnarstjärn
11. Sundstjärn
Öring, put and take.
12. Körttjärn
Röding.
Särskilt Ädelfiskekort fodras i:
1. Övre Gla/Buvattnet:
14 km2, djup 60 m.
Gädda, abborre, öring, lax, sik,
siklöja, lake, ål, mört.
2. Gränsjön:
2 km2, djup 34 m.
Abborre, gädda, lake, ål, mört.
3. Gladåkern:
1 km2, djup 23 m.
Abborre, gädda, mört, lake, ål.
4. Lelången:
2 km2, djup 36 m.
Abborre, gädda. Sik, siklöja, mört.
5. Ristjärn
6. Mjögtvängen:
1 km2, djup 35 m.
Abborre, gädda, lake, sik,
siklöja, mört.
7. Mjögsjön:
0,5 km2, djup 13 m.
4
Abborre, gädda, lake, sik, mört.
8. Brittjärn
Stora Gla
Kakelugnstjärn
Sigfridstorp
Märrviken
Stöterud
Andtjärn
Basthöjden
Lenungshammar
Bergtjärn
5
Mörttjärn
Stommetjärn
12
Körtjärnet
Myrhöjden
Grenaå
Lövön
Deleholmen
Barlingshult
Lelången
St. Halvardstjärn
Björnsjön
Ösjön
Krokvattnet
9
Bergtjärn
Djuvhedskvarnstjärn
Krokvattenmossen
Abborrtjärn
Koppartjärn
1
Övre Gla
Gladåkern
3
äcken
Koppa
rb
Ö. Mörtnäs
Rulletjärn
Svenskmyrarna
V. Mörtnäs
Furuvattnet
18
till E
©Lantmäteriet Dnr 50300404 130001 01
3
Dj
ng
Årjä
Glassnäs
Gränsjön
2
n
S. Yxesjön
le
da
up
e
Bondetorp
Ulvsjön
172
4
till Arvik
a