Konsumtionens kemikaliepåverkan
på miljön i andra länder
Uppdraget
 Beskrivning av problemet
 Exempel som illustrerar
Urban Boije
www.kemi.se
Råvarubrytning
Återvinning
Kemikalietillverkning
Varutillverkning
Problem - Hälsofarliga ämnen
 Akut giftiga
 Cancerframkallande
 Arvsmassepåverkande
 Fortplantningsstörande
 Kraftigt allergiframkallande
 Kvicksilver, kadmium och bly
Problem - Svårnedbrytbara ämnen
t.ex. bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen
Problem – Mängden
 >100 000 ämnen, hundratals nya varje år
 Kemikalieproduktionen väntas öka med 85% på 20 år
 Importen av varor ökar, elektronik har fördubblats på
tretton år
Problem –
Brist på kontroll och skyddsåtgärder
Problem – Brist på kunskap
Emissioner
av ämnen?
Exponering
för ämnen?
Varors innehåll
av ämnen?
?
Effekter
av ämnen?
Ämnens
egenskaper?
Samverkan
mellan ämnen?
Exempel – Kemikalieanvändning i T-shirt






Odling av bomull
Tygtillverkning
Blekning
Färgning
Tvättning
Transport
2,0 – 4,2 kg kemikalier per kilo
Exempel – Utsläpp av läkemedel
Från reningsverket PETL i Indien
 Höga halter biologiskt aktiva
ämnen släpps ut
• T.ex. Ciprofloxacin
• 45 kg per dygn
Vår svenska konsumtion bidrar
(ca 30% av testade produkter)