Östra Göteborg – för klimat och miljö

advertisement
Östra Göteborg
Östra Göteborg – för klimat och miljö
Uppföljning 2016
Namn på verksamhet som svaren avser:Förskolan Universumsgatan 2
Namn på ansvarig chef:Anette Ottosson
Namn på miljöombud:Agneta Vernon
Övergripande (markera med X)
Ja
Vi följer gällande miljö- och annan relevant
lagstiftning
x
Medarbetarna är informerade om Göteborg Stads
miljöpolicy
Medarbetarna är informerade om Göteborgs Stads
resepolicy
Medarbetarna är informerade om Göteborgs Stads
inköpspolicy
Medarbetarna är informerade om förvaltningens
miljömål
Vi arbetar enligt stadens definition av miljömåltider
Vi köper endast ekologiskt kaffe, te, mjölk, bananer
och kött, enligt stadens beslut.
x
Nej
Kommentar
x
x
x
x
x
Hur har ni arbetat med ovan nämnda styrande och vägledande dokument?
Energianvändning: Vi fyller diskmaskinen och torkrum, i den mån det går, innan de sätts på. Sista barnet
som går ut släcker lampor i lokalen. Vid handtvätt ”låter vi vattnet rinna en liten stund”, och pratar om
att spara vatten.
Miljöanpassade inköp: Vi sambeställer varor mellan avdelningarna och minskar transporterna. Letar
miljömärkta varor genom Winst.
Miljömåltider: Mål: Att minska matsvinnet. Ange rätt antal barn i köket vid måltiderna. Prata med barnen
om att inte lägga upp för mycket på tallriken. Köket använder ekologiska produkter.
Resurshushållning: Minska användningen av engångsartiklar, t.ex. i personalrummet, och övriga platser.
Laga saker istället för att köpa nytt. Kolla leksaker, låt det bli en diskussion mellan barnen.
”Veckans barn” hjälper bl.a. till med att sortera papper, plast, metall, wellpapp mm och går till åvrummet. Pratar om kretsloppet. Vi har en ramsa: Spara papper, spara träd. (Vad händer om träden tar
slut?) Gör teckningar klara innan vi kastar eller lägger undan dem. Klipp i gamla tidningar (spara papper).
Vi deltar i vårstädningen en gång om året. Lär oss att sortera skräp och lägga märke till papperskorgar.
Östra
Göteborg
Städar ibland på gården. Samtal: Kan djuren skada sig på skräpet? Vad händer med fiskarna och djuren i
vattnet? Finns det skräp i havet?
Farligt avfall: Vi är uppmärksamma på dessa och fasar ut produkter som innehåller miljögifter efterhand.
Ansvarsfull kemikalieanvändning
Ja
Medarbetarna känner till gällande lagstiftning
kring kemikalieanvändning; hantering, förvaring
och dokumentation.
Vi dokumenterar märkningspliktiga kemikalier
och listan hålls uppdaterad.
x
Vi har så kallade säkerhetsdatablad för alla
märkningspliktiga kemiska produkter.
x
Vi arbetar aktivt för att fasa ut kemiska
produkter med utfasningsämnen, enligt stadens
Kemikalieplan.
Vi rensar regelbundet ut kemiska produkter
som inte används eller som har passerat
utgångsdatum.
Vi förvarar kemiska produkter så att de inte
utgör risk för människors hälsa och miljö.
x
Behöver verksamheten stöd i vilka lagkrav som
finns beträffande kemikalier
Nej Kommentar
x
x
x
x
Vilken aktivitet/er har ni redovisat i Rappet att arbeta med under året för att förbättra stadens miljö och
klimat?
Östra
Göteborg
Under 2016 har det skett stora personalförändringar på förskolan Universum 2. Tyvärr vet vi inte vad
som är rapporterat i Rappet under detta året, med fokus på ”Kemikalier”.
Vi återkommer med en ny aktivitet till nästa år. När det gäller arbetet med kemikalier, fasar vi ut
produkter med utfasningsämnen kontinuerligt.
Download