flam- skyddsmedel

advertisement
Vanliga frågor och svar
DD
RI
SP
p
am
,c
ing
t
täl
FLAMSKYDDSMEDEL
Vad är flamskyddsmedel?
Flamskyddsmedel används vid en behandling, kemisk eller annan, som gör material/produkter
mindre benägna att antändas. Om en produkt som har behandlats med ett flamskyddsmedel
råkar antändas brinner den långsammare och medlet hämmar brandutvecklingen.
Använder IKEA flamskyddsmedel?
Vi använder aldrig kemiska flamskyddsmedel i våra produkter om det inte krävs enligt
nationell lagstiftning. I Sverige används flamskyddsmedel (bromerade) enbart i elektriska
artiklar. För att undvika kemiska flamskyddsmedel använder vi istället material med
integrerade flamskyddande egenskaper, som till exempel naturlig ull.
Varför använder IKEA flamskyddsmedel i vissa
länder men inte i andra?
Detta är ett undantag från en allmän regel: normalt väljer vi de strängaste lagkraven som
en allmän IKEA standard. I det här fallet föreligger det dock en intressekonflikt – å ena sidan
brandsäkerhet, å andra sidan negativa miljö- och hälsoaspekter. Regeringar i olika länder har
fastställt olika prioriteringar som vi måste respektera.
Vad är bromerade flamskyddsmedel?
Bromerade brandskyddsmedel baseras på brom och kan medföra:
•
Hormonstörande aktivitet, kan påverka fertilitet, ge upphov till cancerrisk osv.
Det finns indikationer på att vissa bromerade flamskyddsmedel kan påverka hjärnans funktioner
hos barn.
Risk för att mycket giftiga ämnen (dioxiner, bensofuraner) bildas när de brinner under
okontrollerade förhållanden, t.ex. på soptippar.
© Inter IKEA Systems B.V. 2017
•
•
Använder IKEA bromerade flamskyddsmedel?
IKEA fattade beslut redan 1998 om att fasa ut de här kemikalierna, förutom i elektriska artiklar.
Sedan 2002 har vi alltså inte längre några stoppmöbler som innehåller dessa ämnen.
Kan IKEA garantera att produkterna uppfyller
krav på brandskydd?
Alla IKEA produkter är testade och godkända enligt rådande bestämmelser och standarder.
Brandskydd är inbyggt redan från början. Genom att välja rätt material för produkten, genom
utformningen och genom att utföra kontrolltester av produkterna. IKEA ska dock uppfylla stränga
emissionskrav även för alla flamskyddsmedel som har lagts till i produkten.
Jag är orolig, vad kan jag göra?
© Inter IKEA Systems B.V. 2017
Det finns ingen anledning att oroa sig. IKEA produkter ska, som ett minimum, alltid uppfylla
juridiska krav rörande brandsäkerhetsnivå och frånvaro av farliga ämnen. Våra egna krav
sträcker sig ännu längre i detta avseende. Om produkten inte uppfyller dina förväntningar är du
välkommen att byta ut den eller få pengarna tillbaka på IKEA varuhuset.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards