IKEA återkallar PATRULL ljusplugg med sensor på grund

IKEA of Sweden AB
PRESSMEDDELANDE
18 augusti 2015
IKEA återkallar PATRULL ljusplugg med sensor på
grund av risk för elstöt
PATRULL
Ljusplugg med sensor, orange
PATRULL
Ljusplugg med sensor, vit
PATRULL
Ljusplugg med sensor, rosa
IKEA uppmanar kunder som har en PATRULL ljusplugg med sensor att
omedelbart sluta att använda den och återlämna den till närmsta IKEA varuhus
för full återbetalning.
IKEA har mottagit en rapport om en incident som visar att ett barn försökt att ta loss
ljuspluggen från kontakten och lampan lossnat. I samband med att locket lossnade fick
barnet en elektrisk stöt.
Ljuspluggen med sensor har noggrant testats och är godkänd enligt alla lagar och
standarder. För IKEA är säkerhet av högsta prioritet och när en IKEA produkt varit
involverad i en incident vidtas omedelbara åtgärder.
Efter incidenten har 600 stycken PATRULL ljusplugg med sensor undersökts och testats,
alla visade sig vara i enlighet med IKEAs högt ställda krav. Trots detta valde IKEA att
återkalla produkten, för att undvika risken för ytterligare incidenter.
PATRULL ljusplugg med sensor har funnits till försäljning i Europa och Nordamerika
sedan 2013. Produkten kan återlämnas till alla IKEA varuhus för full återbetalning. Kvitto
är inget krav för full återbetalning.
För mer information se www.IKEA.fi och för frågor kring återlämning och produkt
kontakta kundservice tel. (09) 3482 9400.
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär detta kan orsaka, men säkerheten är alltid av
högsta prioritet för IKEA.
För mediefrågor, vänligen kontakta:
[email protected]