Denna skol Patrull syftar till att förena de tre stora

Skolans Drog Patrull
Skolans Drog Patrull syftar på att skapa medvetenhet bland unga människor om skadorna och
konsekvenser blir när man använder olagliga substanser (droger).
Denna skol Patrull syftar till att förena de tre stora samhällssektorerna, familje, skola och samhälle. Dessa
stöds av flera statliga och icke-statliga sociala organisationer.
Denna Skol Patrull består av studenter i grundutbildning och gymnasieutbildning, som kommer att förmedla
kunskap och uppgifter med sina kamrater och på så sätt skapa länkar mellan och över de tre stora klasserna.
Dom unga som är med i skol patrullen kommer att få och ha tillgång till material och all information som
krävs för att de ska kunna prata med sina kamrater angående fysiska, psykiska och sociala skador som
droger orsakar
Projekttid.
Detta projekt är på obestämd tid, det vill säga barn får vägledning och information på olika sätt under
läsårets gång.
Utvecklingen och genomförandet av detta projekt i skolorna kommer att pågå i sex månader för att
utexaminerades med grundnivå. Eleverna får därefter förtroendeuppdrag varje halvår därefter kommer de
att ha ansvar för att skapa sina egna grupper.
Därigenom kan man samla ihop och expandera information över alla skolor i landet. Allt detta kommer att
bevakas av projektansvariga.
Arbets läget.
Eleverna utbildas i kunskapen om vilka typer av droger som finns, om skador och konsekvenserna som
detta orsakar, denna information levereras via en bildskärm eller instruktör. Det kommer också att ges det
som behövs för att eleverna ska kunna göra och anordna sina föreläsningar. Presentationer och
underlagsmaterialet är video filmer, att besöka rehabiliteringscenter och sociala organisationer som arbetar
med att förebygga utomhus sammankomster och utflykter med polisen. Det är bland annat är material som
används.
Facebook: uppskatta dig
[email protected]
www.Uppskattadig.hol.es
Familjen.
Föräldrar spelar en viktig roll när det gäller att öka medvetenheten och integration av barn och ungdomar
som använder eller har använt narkotika. Skolans drog patrull kan vara en viktig källa till motivation och
medvetenhet utveckling inom familjegruppen, på detta sättet stödjer vi och förstärker det sociala värden,
vilket är varför föräldrarna bör delta i samtalen och ta del på möten där deras barn är. Det är viktigt att
föräldrarna utser en representant som kommer att representera föräldrarna i skolan.
Skolan.
Varje skola ska utse en lärare att representera studenterna i varje skola, så varje skola kommer att vara
medvetna om utvecklingen, framtidsutsikter och framtida uppgifter varje skol patrull har. Vilka i sin tur flätar
skolan samman med förälder länkar.
"Varje skola ska främja förebyggande föreläsningar och information med sina egna elever (Skol Patrull)".
Samhälle.
Sociala organisationer, myndigheter och polisen kommer att vara de som företräder samhället, dessa
förstärker kampanjen för ett narkotikafritt samhälle där de viktigaste aktörerna i kampanjerna själva ska
vara ungdomarna och dessa reflekteras genom konstnärliga och kulturella kampanjer som ett
uttrycksmedel allmänheten.
Planer och program.





Instruktion.
Typer av droger
konsekvenser och fysiskt, psykiskt och sociala skador.
Retorik (kommunikationsformer och uttryck)
Ledarskap
Arbetssätt.






Samtal med yrkesverksamma (psykologer, rehabiliteringsterapeuter, polis, rektorer)
sociala möten mellan föräldrar, skola och samhälle.
Besök på rehabiliteringscenter och organisationer ägnar sig åt förebyggande av narkotikamissbruk.
Användning av visuella och tekniska medel .
Interaktion mellan skolor.
Ceremonier Utnämningar (Första nivån, Grupp chef, chef över gruppchefer, gemenskapens
övervaknings ansvarig) Övervaka gemenskapen består styrelsen, styrelsen planerar att utveckla
projekt, föreslår idéer för genomförandet av framtida projekt.
Facebook: uppskatta dig
[email protected]
www.Uppskattadig.hol.es
Projektledare
Ricardo Lopez C
Grundlärare som specialiserat sig på inlärningssvårigheter
University of Computer Science.
Kontaktuppgifter
[email protected]
076 0875 139
Huvudman och instruktör
Hannika Öberg
Språklärare och pedagog
Kontaktuppgifter
[email protected]
076 0544 974
Socialsekretarare inom socialtjänst
Carolina Bustamante C
Beteendevetare, arbetat under 5 år som socialsekreterare inom socialtjänst
Kontaktuppgifter
[email protected]
076 9422997
Medhjälpare av projekt
Jonathan Luis Sosa Basantes
Ekonomi programet och service medhjälpare
Kontaktuppgifter
[email protected]
0731406067
Encargada de cultura
Flor Basantes Proaño
Grundlärare och Musikartist
Kontaktuppgifter
0701439289
Facebook: uppskatta dig
[email protected]
www.Uppskattadig.hol.es
Actividades anuales
Visitas Guiadas a centros de rehabilitación.
Exposición de la brigada escolar en otros escuelas.
Actividades culturales publicas.
Exposición de alumnos a padres de las escuelas.
Exposición de profesionales a los alumnos (psicólogos, terapeutas, abogados, etc)
Charlas a profesores.
Ceremonia de nombramiento de cargos a los alumnos destacados.
Facebook: uppskatta dig
[email protected]
www.Uppskattadig.hol.es