Sensor Sverige Select i ny fondkategori – aggressiv blandfond SEK

advertisement
Sensor Sverige Select i ny fondkategori – aggressiv blandfond SEK
Morningstar har kategoriserat om vår fond Sensor Sverige Select till aggressiv blandfond
SEK (tidigare flexibel blandfond SEK).
Det är en positiv förändring anser vi, då vi kommer att jämföras med fler framgångsrika
förvaltare vilka vi har stor respekt för. Det är jämförelser vår fond tål mycket väl.
Fonden behåller sitt betyg fem (5) stjärnor på såväl tre som fem år och är en av endast två
fonder med högsta betyg av totalt 63 fonder i kategorin aggressiv blandfond SEK. Endast åtta
fonder av totalt 243 blandfonder totalt inom de fyra olika kategorierna, försiktig, flexibel,
balanserad och aggressiv, har betygsatts med högsta betyg, fem stjärnor - Sensor Sverige
Select är en av dem.
Hittills i år försvarar vi vår position som en av Sveriges bästa blandfonder.
ISIN
PPM nr
SE0002801290
303701
Stockholm 2015-05-19
Med vänlig hälsning
Stefan Olofsson
Ansvarig förvaltare
Sensor Fonder AB
Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm. Tel: 08 – 400 440 50, Fax: 08 - 400 440 79
[email protected] / org nr 556583-8363 / www.sensorfonder.se
Av Finansinspektionen Auktoriserat Fondbolag.
Download